slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

Razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

/
Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je v sodelovanju z DG REGIO objavilo razpis za zbiranje predlogov za financiranje pilotnih ukrepov, namenjenih identificiranju in promociji odpravljanju posebnih mejnih ovir upravne in / ali pravne narave.

Javno posvetovanje o skladih EU na področju kohezije za obdobje po letu 2020

/
Evropska komisija bo leta 2018 pripravila celovite predloge naslednje generacije finančnih programov za večletni finančni okvir oz. večletni proračun EU za obdobje po letu 2020.

Vabilo na otvoritveno konferenco projekta E-CONOMY

/
Obveščamo vas, da bo 7. februarja 2018 otvoritvena konferenca projekta E-CONOMY v Zalaegerszegu (Madžarska).

10 od 18 projektnih vlog v okviru četrtega roka za oddajo je administrativno ustreznih

/
V torek, 14. novembra 2017, se je zaključil četrti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do zaključka roka je bilo oddanih 18 projektnih vlog.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska