slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

Objavljena nova verzija pogostih vprašanj (FAQ)

/
Pogosta vprašanja, ki so objavljena na spletni strani programa za področja splošna vprašanja, upravičenost izdatkov in poročanje in elektronski sistem spremljanja (eMS), so bila dopolnjena s področjem informiranje in obveščanje.

18 projektnih vlog oddanih v četrtem roku za predložitev projektov

V torek, 14. novembra 2017, se je ob 12:00 zaključil četrti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do navedenega roka je bilo oddanih 18 projektnih vlog.

Objavljeni dve novi verziji dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence

Objavljeni sta novi verziji dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, in sicer 6. dela (verzija 2), ki vsebuje navodila glede informiranja in obveščanja in 7. dela (verzija 1), ki vsebuje navodila glede arhiviranja in zaključevanja

Podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR

Včeraj, 7. 11. 2017 je bilo, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, podpisanih 5 pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska