slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

E-CONOMY - Vabilo na simpozij "Razvoj sodelovanja"

/
Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala kot vodilni partner projekta E-CONOMY (SIHU142) – institucionalno sodelovanje pri razvoju spletne platforme za gospodarski razvoj obmejnega območja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020. Vas prijazno vabi na simpozij z naslovom: RAZVOJ SODELOVANJA.

ESCAPE - Simpozij strpnosti

/
V sredo, 23. maja, se bo na Sveti Ani v Slov. goricah v okviru čezmejnega projekta ESCAPE odvijal mednarodni simpozij na temo kulturne dediščine in razvojnih priložnosti v kontekstu zelenega turizma.
,

Otvoritveni dogodek z novinarsko konferenco projekta "Back in the day"

/
V petek, 13. aprila 2018, so v rakičanskem dvorcu zastopniki projektnega partnerstva Back in the day s predstavniki medijev, splošne javnosti in drugimi deležniki s področja kulture in turizma kot tudi strokovnjaki, družno prevetrili kulturno dediščino obmejnega območja ter pregledali možnosti njenega ohranjanja v obliki snovanja muzeja na prostem.

USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V torek, 8. maja 2018, je bila v Gosztoli na Madžarskem v okviru programa izvedena delavnica, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje v okviru 5. roka za oddajo projektnih vlog.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska