Priloge za pogojno odobrene projekte v okviru 2. javnega razpisa OP SI-HU 2007-2013

V okviru 2. Javnega razpisa za Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013 je Skupni nadzorni odbor pogojno odobril projekte. Dokumenti, ki jih je treba izpolniti in poslati Skupnemu tehničnemu sekretariatu SI-HU 2007-2013 v predvidenem roku so navedeni v nadaljevanju:
- Prijavnica (vsa poglavja del A in B (MS Access podatkovna datoteka “project.mbd”)
- Izjava madžarskih projektnih partnerjev o prejetih sredstvih po pravilu “De Minimis” Prijavnica_Formanyomtatvany (12.4M) Izjava za De Minimis_De Minimis Nyilatkozat (35k)

Sprememba prijavnice 2. javnega razpisa

Sprememba prijavnice 2. javnega razpisa v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013, ki je bil objavljen 21. maja 2010, velja od 7. septembra 2010.

V primeru, da ste prijavnico že izpolnjevali/izpolnili jo nadgradite z novo verzijo. Pri tem se vam podatki v celoti ohranijo. Spremembe razpisne dokumentacije (147.2k) Prijavnica OP SI-HU 2007-2013_NOVA! (13.5M) Navodila za izpolnjevanje prijavnice (474.2k)

OBJAVLJEN 2. JAVNI RAZPIS V OKVIRU OP SI-HU 2007-2013

Dne 21. maja 2010 je bil V Uradnem listu RS objavljen 2. javni razpis v okviru Operativnega programa Slovenija–Madžarska 2007-2013. Razpis bo odprt do 30.9.2010. Javni razpis objavlja organ upravljanja, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki jo zastopa Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, in je namenjen upravičenim prijaviteljem iz Slovenije in Madžarske. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru tega javnega razpisa bo za sofinanciranje iz omenjenega sklada na voljo znesek v višini 14.699.991,54 EUR.

Pri pripravi vlog bodite pozorni, da uporabite ustrezne obrazce, objavljene v sklopu razpisne dokumentacije 2. javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani programa, v kategoriji »RAZPISI«. 2.JR_OP_SI-HU_2007-2013 (199.5k) OP_SI-HU_2007-2013 (1.2M) PIP_OP_SI-HU_2007-2013 (748.4k) Prijavnica_OP_SI-HU_2007-2013 (13M) Pogodba_o_sofinanciranju_OP_SI-HU_2007-2013 (2.7M) Sporazum_o_partnerstvu-OP_SI-HU_2007-2013 (146.2k) Nalepka_za_ovojnico_Címke (31k)

Seznam operacij, izbranih v okviru 1. javnega razpisa

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kot organ upravljanja Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013, objavlja seznam operacij,ki so bile izbrane v okviru 1. javnega razpisa za sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Seznam operacij, odobrenih v okviru 1. javnega razpisa (391.5k)

Najpogostejše napake prijaviteljev v okviru 1. javnega razpisa

Na osnovi izkušenj iz 1. javnega razpisa objavljamo seznam najpogostejših napak prijaviteljev, ki vam je lahko v pomoč pri pripravi vloge. V kolikor imate karkšnakoli vprašanja se lahko obrnete na Skupni tehnični sekretariat.

Dopolnitve sprememb razpisne dokumentacije 1. javnega razpisa v okviru OP SI-HU 2007-2013

Dopolnitve sprememb dela razpisne dokumerntacije 1. javnega razpisa v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 objavljenega 27.junija 2008 in njegovih sprememb objavljenih 3.oktobra 2008 (UL RS št. 94/2008). Dopolnitve spremembe veljajo od 27. oktobra 2008. Dopolnitve popravkov 1. JR OP SI-HU - NOVO 2! (202k) Prijavnica del B - Pályázati formanyomtatvány B rész SI-HU - NOVO 2! (413.5k)

Informativna delavnica v hotelu Gosztola Gyöngye na Madžarskem

V okviru 1. javnega razpisa Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 je 24. septembra 2008 med 10.00 in 15.00 uro na Madžarskem, v prostorih wellness hotela Gosztola Gyöngye (v kraju Gosztola) potekala informativna delavnica s predstavitvijo razpisne dokumentacije. Vabilo - Program (65.7k) Predstavitev Operativnega programa SI-HU 2007-2013 (1.1M) Predstavitev 1. javnega razpisa (1.3M)

Arhiv dokumentov

Tukaj se nahajajo dokumenti 1. javnega razpisa v ovkiru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 z dne 27. junija 2008, ki so bili spremenjeni dne 3. oktobra 2008. 1. JR SI-HU (250k) OP SI-HU 2007-2013 (1.2M) PIP SI-HU (682.3k) Prijavnica del A - Pályázati formanyomtatvány A rész SI-HU (608.5k) Prijavnica del B - Pályázati formanyomtatvány B rész SI-HU (326.5k) Pogodba o sofinanciranju (256.9k) Sporazum o partnerstvu (89.5k)

UVODNA PRIREDITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA SLOVENIJA-MADŽARSKA 2007-2013

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 v okviru 1. javnega razpisa organizirala uvodno prireditev, ki je bila v petek, 5. septembra 2008, v hotelu Habakuk v Mariboru. Na uvodni prireditvi sta prisostvovala tudi slovenski minister dr. Ivan Žagar, pristojen za področje lokalnih skupnosti in regionalni razvoj, ter madžarski državni sekretar dr. Molnár Csaba iz ministrstva za nacionalni razvoj in gospodarstvo.

Na prireditvi je bilo prisotnih več kot 150 udeležencev iz Slovenije in Madžarske, ki so bili predstavniki različnih zavodov, inštitutov, razvojnih agencij, univerz in občin, ki jih zanima sodelovanje v omenjenem programu.

V uvodnem govoru je minister dr. Ivan Žagar poudaril, da se s povečanim obsegom sredstev za čezmejno sodelovanje odpira še več razvojnih možnosti, zato si v prihodnje želi veliko število uspešnih in v skladni regionalni razvoj usmerjenih projektov, ki bi vključili čim večje število prebivalcev, institucij in zavodov z obeh strani meje. Poudaril je tudi, da bi prebivalstvo tega območja v največji možni meri moralo izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja Evropska unija.

Tudi madžarski državni sekretar je poudaril pomen čezmejnega sodelovanja med obema državama, predvsem med ljudmi, ki živijo in delajo na obmejnem področju.

Drugi del prireditve je bil namenjen informativni delavnici, na kateri je bila predstavljena razpisna dokumentacija, objavljena v okviru 1. javnega razpisa. Po predstavitvi Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, so Organ upravljanja in člani Skupnega tehničnega sekretariata prestavili razpis in razpisno dokumentacijo. Napovedali so tudi delavnice, predvidene v mesecu septembru in podali pojasnila ter napotke o izpolnjevanju posameznih obrazcev. Zaključek delavnice je bil namenjen vprašanjem prijaviteljev.

UVODNA PRIREDITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA SLOVENIJA-MADŽARSKA 2007-2013

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 v okviru 1. javnega razpisa organizirala uvodno prireditev, ki je bila v petek, 5. septembra 2008, v hotelu Habakuk v Mariboru. Na uvodni prireditvi sta prisostvovala tudi slovenski minister dr. Ivan Žagar, pristojen za področje lokalnih skupnosti in regionalni razvoj, ter madžarski državni sekretar dr. Molnár Csaba iz ministrstva za nacionalni razvoj in gospodarstvo.

Na prireditvi je bilo prisotnih več kot 150 udeležencev iz Slovenije in Madžarske, ki so bili predstavniki različnih zavodov, inštitutov, razvojnih agencij, univerz in občin, ki jih zanima sodelovanje v omenjenem programu.

V uvodnem govoru je minister dr. Ivan Žagar poudaril, da se s povečanim obsegom sredstev za čezmejno sodelovanje odpira še več razvojnih možnosti, zato si v prihodnje želi veliko število uspešnih in v skladni regionalni razvoj usmerjenih projektov, ki bi vključili čim večje število prebivalcev, institucij in zavodov z obeh strani meje. Poudaril je tudi, da bi prebivalstvo tega območja v največji možni meri moralo izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja Evropska unija.

Tudi madžarski državni sekretar je poudaril pomen čezmejnega sodelovanja med obema državama, predvsem med ljudmi, ki živijo in delajo na obmejnem področju.

Drugi del prireditve je bil namenjen informativni delavnici, na kateri je bila predstavljena razpisna dokumentacija, objavljena v okviru 1. javnega razpisa. Po predstavitvi Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, so Organ upravljanja in člani Skupnega tehničnega sekretariata prestavili razpis in razpisno dokumentacijo. Napovedali so tudi delavnice, predvidene v mesecu septembru in podali pojasnila ter napotke o izpolnjevanju posameznih obrazcev. Zaključek delavnice je bil namenjen vprašanjem prijaviteljev.