Predstavitev Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

22.10.2015

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je v vlogi organa upravljanja organizirala uvodno prireditev, namenjeno predstavitvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.