Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Operativnem programu Slovenija-Madžarska 2007-2013. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih javnih virov namenjeno 32.379.157,00 EUR.

Novice

Obvestilo o ustanovitvi nove vladne službe

27.03.2014

Obvestilo o ustanovitvi nove vladne službe Obveščamo vas, da je bila 1. marca 2014 ustanovljena Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki jo vodi državna sekretarka Andreja Kert.    več

Obvestilo o objavi vabila k predložitvi ponudb (“EX-ANTE in SEA”)

09.12.2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Kotnikova 5, Ljubljana, kot naročnik, izvaja postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je izvedba predhodnega vrednotenja in celovite presoje vplivov na okolje z dodatkom na varovana območja (Natura 2000) Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2014-2020.    več