Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Operativnem programu Slovenija-Madžarska 2007-2013. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih javnih virov namenjeno 32.379.157,00 EUR.

Novice

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska ponovno posredovan Evropski komisiji

20.07.2015

Dne 17. julija 2015 je bil na Evropsko komisijo (EK) oddan Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska, v katerem so bila upoštevane pripombe na vsebino dokumenta, prejete s strani Evropske komisije.    več

Fotografski natečaj „Europe in My Region“ objavljen že četrtič

13.07.2015

Fotografski natečaj „Europe in My Region“ objavljen že četrtič Že četrtič je Evropska komisija (DG REGIO) objavila foto natečaj s ciljem izpostaviti uspešne, v okviru Evropske unije sofinancirane projekte in raziskati, kakšen pomen imajo le-ti za lokalne skupnosti.

Kot v predhodnih letih, je treba poslikati v okviru Evropske unije sofinanciran projekt skupaj z dokazom za sofinanciranje. V letošnjem letu lahko prvič sodelujejo tudi IPA (instrument za predpristopno pomoč) države.    več