Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Operativnem programu Slovenija-Madžarska 2007-2013. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih javnih virov namenjeno 32.379.157,00 EUR.

Novice

Odpravljanje preostalih ovir pri čezmejnem sodelovanju: Evropska komisija želi vaše mnenje

27.10.2015

Odpravljanje preostalih ovir pri čezmejnem sodelovanju: Evropska komisija želi vaše mnenje Evropska unija že 25 let podpira čezmejno sodelovanje v okviru programa Interreg, finančnega instrumenta za čezmejni regionalni razvoj. Kljub napredku pa ovire ostajajo in številnih ni mogoče odpraviti samo v okviru programa Interreg.    več

Predstavitev Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

20.10.2015

Predstavitev Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je danes organizirala predstavitev Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska, za katerega je organ upravljanja.

Udeležence je nagovorila tudi ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, ki je dogodek označila kot priložnost za krepitev čezmejnega sodelovanja ter pogled na preteklo in prihodnje izvajanje. V programskem obdobju 2014–2020 se namreč nadaljujejo programi Evropskega teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in sosednjimi državami (Hrvaško, Avstrijo, Madžarsko in Italijo), v katerih lahko občine in regionalne institucije uspešno uresničujejo svoje ambicije v sodelovanju s čezmejnimi partnerji na EU ravni.

Programi čezmejnega sodelovanja bodo podpirali endogen razvoj skupnega obmejnega prostora, bogatega z naravno in kulturno dediščino, prav tako pa bo njihov cilj poglobitev sodelovanja med javnimi institucijami, še posebej na področju varovanja okolja.    več