Obvestilo uporabnikom ISARR

Obveščamo vas, da smo odprli novo dostopno točko za dostop do aplikacije ISARR, ki deluje v sklopu novega IS za podporo delovanju kohezijske politike. ISARR bo po novem dostopen na spletnem naslovu: https://isarr.arr.gov.si.

Preko omenjenega spletnega naslova boste dostopali z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga uporabljali za dostop preko stare spletne strani (https://cag.svlr.gov.si). Dostop iz stare spletne strani bo sicer še vedno mogoč, vendar boste iz modula EVT samodejno preusmerjeni na module v okviru spletnega naslova https://isarr.arr.gov.si.

Nov način dostopa do ISARR omogoča dostop iz poljubnega operacijskega sistema s spletnim brskalnikom, združljivim z Microsoft Internet Explorer (IE) 7.0. To pomeni, da boste lahko poslej aplikacijo brez težav uporabljali tudi iz operacijskega sistema Windows 8 in novejših.

POMEMBNO: Ob prvi prijavi se bo na vašem spletnem brskalniku izpisalo opozorilo, da nimate nameščenega korenskega certifikata. Izberite opcijo »Continue to this website (not recommended) / Nadaljujte na spletno stran (ni priporočljivo)«. Če je potrebno, kliknite ponovno »Yes / Da« in v dialogno okno vnesite svoje poverilnice.

Da se izognete vsakokratnemu začetnemu opozorilu, si lahko namestite korenski certifikat strežnika ISARR, tako, da v IE kliknete na rdeče obarvano polje z napisom »Certificate error / Napaka v potrdilu« (poleg naslovne vrstice, zgoraj). Nato kliknete na »View certificates / Ogled potrdil« ter kliknite gumb »Install Certificate / Namesti potrdilo…«, potem »Next / Naprej«, izberete »Place all certificates in the following store / Namesti vsa potrdila v to shrambo«, »Browse / Prebrskaj …«, izberete »Trusted Root Certification Authorities / Zaupanja vredni overitelji korenjskij potrdil«, »Ok / Vredu«, »Next / Naprej« in »Yes / Da«. Po namestitivi digitalnega potrdila, prejmete obvestilo o uspešni namestitvi.