Odpravljanje preostalih ovir pri čezmejnem sodelovanju: Evropska komisija želi vaše mnenje

EK_mnenjeEvropska unija že 25 let podpira čezmejno sodelovanje v okviru programa Interreg, finančnega instrumenta za čezmejni regionalni razvoj. Kljub napredku pa ovire ostajajo in številnih ni mogoče odpraviti samo v okviru programa Interreg.

Številne pravne in upravne meje namreč še zmeraj ostajajo in otežujejo čezmejne dejavnosti. Pomemben del gospodarskega potenciala naših obmejnih regij tako ostane neizkoriščenega. Javno posvetovanje bo Komisiji omogočilo, da sliši, kaj 185 milijonov državljanov EU, ki živijo v obmejnih regijah, meni o ovirah, s katerimi se vsakodnevno soočajo, in se seznani z njihovimi predlogi za odpravo teh ovir.

Komisija namerava predstaviti oprijemljive predloge za odpravo preostalih čezmejnih ovir in za ta namen potrebuje dragocen prispevek državljanov, ki se s temi težavami srečujejo vsak dan.

Vprašalnik, ki je na voljo v 24 jezikih EU, bo odprt za vaše predloge do 21. decembra 2015.

Najlepša hvala za podporo.

Referenčni dokument