Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska odobren!

PS_SI-HU_odobren

Z veseljem vam sporočamo, da je Evropska komisija uradno odobrila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU).

Odobritev predstavlja zaključek več kot dve leti trajajočega procesa, v okviru katerega so predstavniki nacionalnega in regionalnega nivoja ter zainteresirane javnosti v obeh partnerskih državah, kakor tudi programska telesa prispevali k razvoju vsebine dokumenta Programa sodelovanja.

Skupna vrednost programa znaša 18,6 milijona evrov, od tega bo 14,8 milijona prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Cilj naložb bo ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine v dveh slovenskih in dveh madžarskih regijah. Program bo podprl razvoj trajnostne turistične dejavnosti, zlasti na podeželju. Naravne in kulturne znamenitosti bodo povezane z novimi kolesarskimi in pohodniškimi potmi, ki bodo tvorile čezmejne turistične poti. Poleg tega bo program spodbujal sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju zdravstvenih in socialnih storitev. Nove naložbe naj bi povečale število turistov v regiji, omogočile skupno organizacijo izobraževalnih dogodkov, povezanih s kulturno in naravno dediščino regije, ter povečale raven čezmejnega sodelovanja na ravni institucij.

Projektni partnerji bodo imeli priložnost, da skupaj s čezmejnimi partnerji prispevajo k ”odpiranju meja” z iskanjem novih razvojnih priložnosti izven meja in oblikovanju razvojnih rešitev na čezmejnem programskem območju med Slovenijo in Madžarsko.

Otvoritiveni “Kick-off” dogodek programa bo organiziran 20. oktobra 2015 v Murski Soboti (vabilo z dnevnim redom bo objavljeno v kratkem). Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo bo objavljen predvidoma v mesecu decembru 2015.

Za več informacij o CP Interreg SI-HU, si oglejte odobren program.

CP_SIHU 2014-2020_v1_3 EN_1