Monitoring Bizottság

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Szlovénia-Magyarország Interreg Program Monitoring Bizottsága (MB) 2023. január 26-án alakult meg, és a két tagállam, Szlovénia és Magyarország képviselőiből áll. A Monitoring Bizottság összetételéről a tagállamokat képviselő programpartnerek közös megegyezéssel döntöttek.

A Monitoring Bizottság irányítja a programot, felügyeli a végrehajtás minőségét és hatékonyságát, és dönt a támogatásra benyújtott projektek jóváhagyásáról vagy elutasításáról. A Monitoring Bizottság továbbá átvette a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program feladatait és felelősségét.

Monitoring Bizottság üléseit rotációs jelleggel tartják mindkét tagállamban. A Monitoring Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a program végrehajtását és a célkitűzések megvalósítása terén elért eredményeket. Részletesen megvizsgál minden olyan kérdést, amely befolyásolja a program teljesítményét, és döntést hoz a programnak az Irányító Hatóság által javasolt vagy a Bizottság saját javaslatára történő módosításáról. 

A Monitoring Biztosság tagjai

  • A Monitoring Bizottság tagjainak listája a Monitoring Bizottság aloldalon található.

Ügyrend

Kérjük, tekintse meg a Monitoring Bizottság Ügyrendjét.

A Szlovénia-Magyarország Interreg Program 2021-2027 első, alakuló Monitoring Bizottsági ülésére 2023. január 26-án került sor Pohorjéban, Szlovéniában. A Monitoring Bizottság tagjai jóváhagyták az Ügyrendet és a standard projektekre vonatkozó Nyílt Pályázati Felhívást.

A határozatok a csatolt dokumentumban olvashatók.