Odbor za spremljanje

Odbor za spremljanje Interreg Programa Slovenija-Madžarska v obdobju 2021-2027 je bil ustanovljen 26. januarja 2023 in je sestavljen iz predstavnikov obeh držav članic, Slovenije in Madžarske. Sestava Odbora za spremljanje je bila določena na osnovi medsebojnega sporazuma programskih partnerjev, ki zastopajo državi članici.

Odbor za spremljanje usmerja program, zagotovi kakovost in učinkovitost njegovega izvajanja in odloča o odobritvi oziroma zavrnitvi projektov za sofinanciranje. Hkrati je prevzel naloge in obveznosti za Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020. 

Zasedanja OzS bodo potekala izmenično v obeh državah članicah. OzS zaseda vsaj enkrat letno in pregleda izvajanje programa in napredek pri doseganju njegovih ciljev. Podrobno preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na izvajanje programa in sprejme odločitve o kakršnih koli spremembah programa, ki jih predlaga Organ upravljanja ali OzS s svojim predlogom.

Člani Odbora za spremljanje

Poslovnik Odbora za spremljanje

Prosim oglejte si Poslovnik Odbora za spremljanje.

Prvo, ustanovno zasedanje Odbora za spremljanje (OzS) Programa Interreg Slovenija-Madžarska 2021-2027 je potekalo 26. januarja 2023 na Pohorju v Sloveniji. Člani odbora so potrdili Poslovnik OzS in Javni razpis za standardne projekte.

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.