projekti manjših vrednosti

 Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti

Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti je bil 26. maja 2023 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na tej spletni strani.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge za projekte manjših vrednosti predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju.

ROKI:

Prvi rok za predložitev vlog je bil 28. julij 2023 ob 12. uri (opoldan).

Drugi rok za predložitev vlog bo predvidoma oktobra 2024.

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Jasmino Litrop (+386 1 400 3162) ali Gombás Ágnes (Info točka Zalaegerszeg, +36 (06)92 511 070). Za podrobnejše informacije o Jems pokličite +386 1 400 3160.

 

Javni razpis za projekte manjših vrednosti

Interreg Program Slovenija-Madžarska

Priročnik za upravičence za projekte manjših vrednosti  

Priloge k prijavnici

Vzorec pogodbe o sofinanciranju ESRR

Spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije

Spremembe razpisne dokumentacije, april 2024

 Delavnice za prijavitelje

Informacije o delavnicah za prijavitelje

Skupni elektronski sistem spremljanja

Jems je spletni sistem spremljanja s komunikacijskim portalom za podporo predložitvi, odobritvi in upravljanju projektov in programa.

Pogosta vprašanja

Tukaj bo predstavljen pregled najpogostejših vprašanj.