Več o organizacijski strukturi Interreg programa Slovenija-Madžarska

Več o Organu upravljanja in Skupnem sekretariatu Interreg programa Slovenija-Madžarska

Več o programskih telesih Interreg programa Slovenija-Madžarska

Kako nas najdete na socialnih omrežjih