standardni projekti

Javni razpis za predložitev projektov

Javni razpis za predložitev projektov za standardne projekte je bil 3. marca 2023 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na tej spletni strani.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju.

Prvi rok za predložitev vlog je 8. maj 2023 ob 12. uri (opoldan). 

Drugi rok za predložitev vlog je 19. januar 2024, ob 12. Uri (opoldan).

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Jasmina Litrop (+386 1 400 3162) ali Gombás Ágnes (Info točka Zalaegerszeg, +36 (06)92 511 070) ali Takács Anita (Info točka Szombathely, +36 20 959 1669). Za podrobnejše informacije o Jems pokličite +386 1 400 3160.

 

Javni razpis

Interreg Program Slovenija-Madžarska

Priročnik za upravičence

Priloge k prijavnici

Vzorec pogodbe o sofinanciranju ESRR

Korigendum javnega razpisa in razpisne dokumentacije

Workshops for Applicants

Information on workshops for applicants

The first bilateral workshop was organized for applicants of the Open call for Project Proposals for standard projects at Habakuk Hotel, Maribor on 5th April 2023.

INVITATION AND PROGRAMME

Please have a look at the presentations from the event:

The second bilateral workshop is organized for applicants of the Open call for Project Proposals for standard projects at Terme 3000, Hotel Ajda, Moravske Toplice on 22nd November 2023.

Have a look at the INVITATION AND PROGRAMME of the event and please register by filling in the REGISTRATION FORM until 17 November 2023.

Skupni elektronski sistem spremljanja

Jems je spletni sistem spremljanja s komunikacijskim portalom za podporo predložitvi, odobritvi in upravljanju projektov in programa.

Pogosta vprašanja

FAQ

Tukaj bo predstavljen pregled najpogostejših vprašanj.