standardni projekti

Javni razpis za predložitev projektov

Javni razpis za predložitev projektov za standardne projekte je bil 3. marca 2023 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na tej spletni strani.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju.

Prvi rok za predložitev vlog je bil 8. maj 2023 ob 12. uri (opoldan). 

Drugi rok za predložitev vlog je bil 19. januar 2024, ob 12. Uri (opoldan).

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Jasmina Litrop (+386 1 400 3162) ali Gombás Ágnes (Info točka Zalaegerszeg, +36 (06)92 511 070). Za podrobnejše informacije o Jems pokličite +386 1 400 3160.

 

Javni razpis

Interreg Program Slovenija-Madžarska

Priročnik za upravičence

Priloge k prijavnici

Vzorec pogodbe o sofinanciranju ESRR

Spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije

Spermembe javnega razpisa_17-11-2023

Spremembe razpisne dokumentacije, april 2024

Skupni elektronski sistem spremljanja

Jems je spletni sistem spremljanja s komunikacijskim portalom za podporo predložitvi, odobritvi in upravljanju projektov in programa.

Pogosta vprašanja

FAQ

Tukaj bo predstavljen pregled najpogostejših vprašanj.