Monitoring Bizottság

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Szlovénia-Magyarország Interreg Program Monitoring Bizottsága (MB) 2023. január 26-án alakult meg, és a két tagállam, Szlovénia és Magyarország képviselőiből áll. A Monitoring Bizottság összetételéről a tagállamokat képviselő programpartnerek közös megegyezéssel döntöttek.

A Monitoring Bizottság irányítja a programot, felügyeli a végrehajtás minőségét és hatékonyságát, és dönt a támogatásra benyújtott projektek jóváhagyásáról vagy elutasításáról. A Monitoring Bizottság továbbá átvette a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program feladatait és felelősségét.

Monitoring Bizottság üléseit rotációs jelleggel tartják mindkét tagállamban. A Monitoring Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a program végrehajtását és a célkitűzések megvalósítása terén elért eredményeket. Részletesen megvizsgál minden olyan kérdést, amely befolyásolja a program teljesítményét, és döntést hoz a programnak az Irányító Hatóság által javasolt vagy a Bizottság saját javaslatára történő módosításáról. 

A Monitoring Biztosság tagjai

  • A Monitoring Bizottság tagjainak listája a Monitoring Bizottság aloldalon található.

Ügyrend

Kérjük, tekintse meg a Monitoring Bizottság Ügyrendjét.

Ügyrend (V2) hatályos

Ügyrend (V1)  hatályon kívül helyezve

A Szlovénia-Magyarország Interreg Program 2021-2027 első, alakuló Monitoring Bizottsági ülésére 2023. január 26-án került sor Pohorjéban, Szlovéniában. A Monitoring Bizottság tagjai jóváhagyták az Ügyrendet és a standard projektekre vonatkozó Nyílt Pályázati Felhívást.

A határozatok a csatolt dokumentumban olvashatók.

A Szlovénia-Magyarország Interreg Program 2021-2027 második monitoring bizottsági ülésére 2023. szeptember 11-12-én került sor Zalakaroson. A Monitoring Bizottság tagjai jóváhagyták az IP SI-HU 2021-2027 értékelési tervét, kiválasztottak jóváhagyásra az első benyújtási határidő keretében benyújtott 11 standard projektet, megismerték az eljárási szabályzat módosított 1. mellékletét, és megállapodtak abban, hogy a standard projektek 2. benyújtási határideje 2024. január 19. déli 12 óra lesz.

A határozatok a csatolt dokumentumban olvashatók.

A Szlovénia-Magyarország Interreg program 2021-2027 harmadik Monitoring Bizottsági ülésére 2023. november 23-án került sor a szlovéniai Moravske Toplice-ban. A Monitoring Bizottság tagjai áttekintették az Interreg Program aktuális helyzetét; kiválasztottak 11, az első benyújtási határidő keretében benyújtott kisléptékű projektet jóváhagyásra, és megállapodtak abban, hogy a kisléptékű projektjavaslatok 2. benyújtási határideje 2024 októberében lesz. A határidő pontos dátumáról a következő MB ülésen döntenek, és a határidő előtt legalább két hónappal közzéteszik azt a honlapon. 

A határozatok a csatolt dokumentumban olvashatók.