ÜDVÖZÖLJÜK PROGRAMUNKBAN

Szlovénia-Magyarország Interreg Program

A Szlovénia-Magyarország Interreg program az Európai Unió finanszírozási programja, amely a határokon átnyúló együttműködést támogatja. A Szlovénia és Magyarország közötti együttműködés a 90-es évek közepén kezdődött, és értékes tapasztalatok felhalmozódását eredményezte az EU területi együttműködésével kapcsolatban az irányító szervek között, de a két ország érintett érdekelt felei között is. Az egyes programozási időszakokban bevezetett adminisztratív és végrehajtási intézkedések fokozatosan javították az együttműködés feltételeit, mint például a közös pályázati felhívások, a közös projektek, a vezető partner elve, és hozzájárultak néhány fontos akadály felszámolásához.

Programterület

A Szlovénia-Magyarország Interreg Program programterülete a 2021–2027 közötti időszakban a következő támogatható NUTS 3 régiókat foglalja magában (NUTS-kódokkal):

–  Szlovéniában: Pomurje és Podravje;

–  Magyarországon: Vas és Zala megyék.

A szlovén-magyar határrégió területe összesen 10,627 km2 km, a terület kétharmada Magyarország, egyharmada pedig Szlovénia határvidékéhez tartozik, egy 102 km hosszú határszakasszal. Népességét tekintve mintegy 962 ezer lakosú régióról van szó, amelyből 54% Magyarországon, 46% pedig Szlovéniában él. A népsűrűség 90,6 fő/km2, ami elmarad az EU-27 átlagától. Podravje régió Maribor (Szlovénia második legnagyobb városa) miatt a legsűrűbben lakott (151,6 fő/km2), míg a többi régió ritkán lakott (Pomurje: 86 fő/km2, Vas: 76 fő/km2, Zala: 72 fő/km2) és vidéki sajátoságokkal rendelkezik.

 

A programterület településszerkezete kettősséget mutat: néhány fontos nagyobb város mellett a terület nagy része jellemzően vidéki, ritkán lakott, sok kis faluval rendelkező régió. A programterületet különböző tájtípusok jellemzik: sík Pannon területek (Pomurje, Podravje, Vas), dombos területek (Podravje, Zala) és alpesi területek (Pomurje, Vas) váltakoznak. Az általános demográfiai mutatók negatív tendenciákat mutatnak a természetes fogyás miatt. Pomurje és Zala esetében a népességcsökkenés jellemző, míg Podravje és Vas területén a nettó migráció miatt nőtt a népesség.

Programprioritások

1. PRIORITÁS

Zöld határrégió

 A természet, a biológiai sokféleség és a zöld infrastruktúra védelmének és megőrzésének fokozása, többek között a városi területeken, valamint a szennyezés valamennyi formájának csökkentése

2. PRIORITÁS

Fenntartható turizmuson alapuló inkluzív határrégió

A kultúra és a fenntartható turizmus szerepének
erősítése a gazdaságfejlesztésben, a társadalmi befogadás és a szociális innováció
terén 

3. PRIORITÁS

Együttműködő határrégió

Az együttműködés jobb irányítása

A kölcsönös bizalom építése, különösen az emberek közötti kapcsolatokat erősítő fellépések előmozdításával 

Finanszírozás és költségvetés

A program víziója

A Szlovénia és Magyarország közötti programterület számos olyan lehetőséget, igényt és kihívást azonosított a programterület szereplői által, amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy a terület fontos átmenetek előtt áll, amelyeket közösen lehet kezelni. A program korlátozott számú tematikus területre összpontosít, és egyesíti az erőforrásokat, hogy ösztönözze a változást, és kihasználja a lehetőséget az együttműködési kapacitás növelésére, az új fejlesztésre és az azonosított kihívásokra adandó közös megoldásokra.

A határon átnyúló program célja, hogy hozzájáruljon egy olyan aktív és együttműködő programrégióhoz, amely tisztában van környezeti, természeti és kulturális értékeivel, azáltal, hogy előmozdítja a turisztikai célú fenntartható hasznosítást, megőrzést és kiaknázást, valamint jól azonosítható és vonzó zöld turisztikai célpontot hoz létre.