Obveščamo vas, da je bil 26. maja 2023 v okviru Interreg Programa Slovenija-Madžarska v obdobju 2021-2027 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani programa objavljen Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti.

Program deluje na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji oddajajo projektne vloge neprekinjeno po objavi javnega razpisa, dokler so na voljo sredstva.

Prvi rok za oddajo projektnih vlog bo 28. julij 2023. Skupaj z javnim razpisom so bile objavljene vse relevantne smernice in informacije.

Prva delavnica za prijavitelje bo izvedena na Madžarskem, 20. junija 2023.