Objavljene so bile spremembe razpisne dokumentacije za standardne projekte in spremembe razpisne dokumentacije za projekte manjših vrednosti, vključujoč novo različico 2. dela – Razvoj projekta, 5. dela – Poročanje o napredku projekta in 6. dela – Komuniciranje in prepoznavnost za standardne projekte in novo različico Priročnika za upravičence za projekte manjših vrednosti.

Nove, vsebinsko posodobljene različice so na voljo na spletni strani programa, v okviru  razpisne dokumentacije za standardne projekte in razpisne dokumentacije za projekte manjših vrednosti.