Spoštovani projektni partner!

Interreg Central Europe program je pripravil vprašalnik glede razpisa za kapitalizacijo v letu 2025. Razpis za kapitalizacijo naj bi pomagal upravičencem transnacionalnih in čezmejnih programov v srednji Evropi na več področjih, npr. krepitev inovacijskih zmogljivosti, podpiranje podnebno nevtralnega energetskega prehoda, varovanje okolja, zelena mobilnost v mestih itd.

Z izpolnitvijo tega kratkega vprašalnika lahko kot partner projekta Interreg pomagate oblikovati razpis za kapitalizacijo programa Interreg Central Europe, ki bo objavljen leta 2025.

Vprašalnik najdete na naslednji povezavi (v angleškem jeziku). Rok za oddajo je 31. avgust 2024.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BeneficiarySurvey2024

Zelo cenimo vaš prispevek!