V ponedeljek, 8. maja 2023, se je zaključil prvi rok za oddajo projektnih predlogov v okviru Javnega razpisa za standardne projekte Interreg programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027.

Do roka je prispelo 23 projektnih predlogov, v skupni vrednosti približno 11,4 milijona evrov.

Interreg Slovenija-Madžarska je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja Evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je prispevati k aktivnemu in sodelujočemu programskemu območju, ki se zaveda svojih okoljskih, naravnih in kulturnih vrednot, s spodbujanjem trajnostne rabe, varstva in izkoriščanja v turistične namene ter vzpostavitev prepoznavne in privlačne zelene turistične destinacije.

Drugi rok za oddajo vlog na javni razpis za standardne projekte bo predvidoma jeseni 2023.

V pripravi je tudi Javni razpis za projekte manjše vrednosti. Spremljajte našo spletno stran in se, če še niste, naročite na naše e-novice, da boste pravočasno obveščeni.

Nekaj statistike: