Na voljo je dokumentacija za poročanja za madžarske projektne partnerje standardnih projektov, vključno z nacionalnimi predpisi o javnih naročilih, dodatnimi navodili za poročanje in drugimi dokumenti.

Branje dokumentov in upoštevanje smernic bo pomagalo madžarskim projektnim partnerjem pripraviti kakovostna partnerska poročila.

Dokumente za poročanja lahko prenesete s spletne strani programa.