V Mariboru je 23. aprila 2024 potekala prva delavnica za poročanje za projektne partnerje standardnih in projektov manjših vrednosti, odobrenih v okviru prvih rokov obeh javnih razpisov Interreg Programa Slovenija-Madžarska. Udeležilo se je več kot 70 ljudi iz 22 odobrenih projektov.

Vodilnim in projektnim partnerjem so bila uvodoma predstavljena pravila uspešnega komuniciranja in prepoznavnosti projekta, skupaj s praktičnimi namigi in primeri. Sledila je praktična predstavitev oddaje partnerskega oziroma projektnega poročila v elektronskem sistemu za spremljanje programa (Jems), s poudarkom na razlikah med obema vrstama projektov. Predstavniki programa so odgovarjali tudi na vprašanja udeležencev in ponudili dragoceno podporo projektnim partnerjem pri izvajanju njihovega projekta. Ob koncu delavnic so madžarski kontrolorji madžarske projektne partnerje seznanili z nacionalnimi posebnostmi, kot so nacionalna pravila o sofinanciranju in predfinanciranju.