Obveščamo vas, da se 2. rok za predložitev standardnih projektov zaključi 19. januarja 2024 opoldne (12.00).

V okviru 1. roka so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva v okviru 3. prednostne naloge – Sodelujoča obmejna regija/specifični cilj Interreg 3.1, zato so se člani odbora za spremljanje programa odločili za začasno prekinitev oddaje standardnih projektnih predlogov v okviru 3. Prednostne naloge. Kljub temu lahko še vedno oddate standardne projektne predloge v okviru 1. in 2. prednostne naloge programa, kjer so sredstva še na voljo.

IP SI-HU deluje po sistemu odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko kot prijavitelji oddate projektne predloge neprekinjeno po objavi javnega razpisa za projekte standardov, dokler so na voljo sredstva. Odprti javni razpis za zbiranje predlogov za standardne projekte in ostala razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani programa.

 

 

Hkrati vas obveščamo, da bo konec novembra 2023 potekala 2. delavnica za prijavitelje v okviru javnega razpisa za standardne projekte programa Interreg Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027. Delavnica bo potekala v Sloveniji.

Izvedena bo tako, da bodo lahko sodelovali tako madžarsko kot slovensko govoreči potencialni prijavitelji, saj bo zagotovljeno tolmačenje. Za več informacij o točnem kraju, datumu in dnevnem redu delavnice spremljajte spletno stran programa, programsko Facebook stran ali se na spletni strani naročite na novice programa.

Pridružite se nam in se seznanite z zahtevami in pravili programa, da boste lažje pripravili kakovosten projektni predlog.

Upamo, da boste uspešni in bo vaš standardni projektni predlog pozitivno ocenjen!