capCROSSplan

Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon átnyúló regionális együttműködés terén 

A rendszerváltáskor a régiók közötti különbségek a két országban nőnek.A határtérségben mind a szlovén mind a magyar oldalon léteznek területfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, melyek az alulról felfelé történő területfejlesztési tervezés és programozás során, regionális és nemzeti jelentőségű stratégiák készítésekor aktiválódnak. A projekt célja egy erős,határon átnyúló területfejlesztési hálózat létrehozása,melynek élén a projekt partnerek vannak,s amely hálózat válaszol a környezeti kihívásokra;figyelemmel van a környezet igényeire és benne rejlő lehetőségekre,emellett a regionális fejlesztéshez kezdeményezéseket,javaslatokat fogalmaz meg.A projekttel növekszik a szervezetek stratégiai tervezési képzettsége;a képzések,találkozók és egyeztetések eredményeként erősödik az érintett partnerek és az utólag bevont szervezetek intézményi együttműködése a határon átnyúló stratégiai tervezés területén.A projekt megvalósítási fázisában létrejön a fejlesztési szervezetek hálózatáról szóló protokoll valamint az internetes platformról szóló megállapodás;a képzésekkel, találkozókkal és egyeztetésekkel különböző területekről és ágazatokból 64 szervezet kerül bevonásra,az aláírt protokollal és megállapodással a szervezetek összekapcsolása megtörténik;és ami a legfontosabb,folyamatos tájékoztatást nyújt a szervezetek számára az aktuális fejleményekről,hogy azok megfelelően reagálhassanak és információkat nyújtsanak.A programterületen különböző források állnak rendelkezésre,melyek nagy része kihasználatlan programfejlesztési szempontból.A határon átnyúló régió fenntartása és sikeres fejlesztése az aktív helyi lakosság megtartása érdekében,a vidéki térségek bevonásával és konkrét akciók megvalósításával nagy lehetőséget rejt a hatékonyabb és sikeresebb fejlesztési tervezés számára. Tekintettel arra,hogy a határmenti térség közös kihívásokkal néz szembe,közös érdek a fejlesztési szervezetek fenntartható határon átnyúló hálózatának létrehozása az intézményi együttműködés erősítésére.

 

 • 2. PRIORITÁSI TENGELY

  Beruházási prioritás 11b

  SC 2:

   
 • PROJEKT-FUTAMIDŐ

  2020.02.01 – 2022.07.31.

 • ERFA FORRÁS ÖSSZEGE

  345.911,75 EUR

 • PROJEKTPARTNEREK
  • Razvojna agencija Sinergija (Vezető Partner)
  • ZAVOD PALEMID MARIBOR – Inštitut za trajnostni razvoj
  • Zala Megyei Önkormányzat
  • Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft