IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG (IH)

Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási

Mechanizmusokért felelős Iroda

Határon Átnyúló Együttműködési Programok Irányítási Osztály

Tanja Rener

Tanja Rener

Az Irányító Hatóság vezetője

Kotnikova 5
1000 LJubljana
Tel: +386 (0)1 400 3476
E-mail: tanja.rener@gov.si

XXX

XXX

xxx

Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)1 400 xxx
E-mail: xxx@gov.si

Aleš Mrkela

Aleš Mrkela

Programirányító

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Tel: +386 (0)1 400 3158
E-mail: ales.mrkela@gov.si

Robert Fišer

Robert Fišer

Szabálytalanság felelős

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Tel: +386 (0)1 400 3165
E-mail: robert.fiser@gov.si

A program kijelölt Irányító Hatósága a Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért Felelős Kormányhivatala. Az Irányító Hatóság felelős az Együttműködési Program irányításáért az eredményes pénzgazdálkodás alapelvével összhangban. Az IH munkáját közvetlenül támogatja a KT, tekintettel arra, hogy az utóbbi látja el a teljes program operatív végrehajtásának feladatát. Habár az IH viseli a végső felelősséget a program végrehajtásáért, bizonyos horizontális feladatok (a KT munkavállalók foglalkoztatása, a program informatikai és monitoring rendszerének felállítása, jogi szolgáltatások) a Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért Felelős Kormányhivatalának különálló egységeire kerülnek delegálásra.

Az IH többek között a következőkért felelős:

  • előkészíti az Irányítási és Ellenőrzési rendszer leírását;
  • vezeti az MB üléseket;
  • megköti az ERFA szerződéseket;
  • észrevételezi az ellenőrzések javaslatait, melyek a program irányítására és végrehajtására vonatkoznak;
  • részt vesz a panaszkezelési eljárásban;
  • elősegíti az információcserét programszinten a NHk, IgH, AH és EB között;
  • benyújtja a kifizetési kérelmeket az IgH felé;
  • elkészíti az irányítási nyilatkozatot;

előkészíti a programdokumentum változtatásait.

  © Copyright - ht - HU Interreg V-A Slovenia-Hungary