Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

MONITORING BIZOTTSÁG (MB)

Az Együttműködési Program Európai Bizottság általi elfogadását követő három hónapon belül a két tagállam az IH egyetértésével felállítja a MB-ot. A MB összetételének a két tagállam közös megállapodásán kell alapulnia figyelembe véve a VR 5. cikkét és az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletét, az Európai Partnerségi Kódex-et. A MB tagjai a tagállamok szakmapolitikai és adminisztratív szintű képviseletét biztosítják, az átláthatóság követelményének megfelelően és rendelkeznek a szükséges hatáskörrel, hogy olyan optimális megoldásokat találjanak, amelyek a teljes programterület hasznára válnak. A program szempontjából releváns szakpolitikai területek és a résztvevő régiók képviseletét biztosítani kell. Az Európai Bizottság képviselője tanácsadói szerepben vesz részt az ülésen. Más releváns szervezetek, mint például a civil társadalom, NGOk, a szociális befogadást, diszkriminációellenességet és a nemek közti egyenlőséget támogató szervezetek részvétele szükséges. A szavazási folyamat részletei az MB Ügyrendjében kerülnek szabályozásra azzal, hogy minden résztvevő országnak egy szavazata van.

A MB feladata a program irányítása és a végrehajtás hatékonyságának és minőségének biztosítása. A MB a feladatait a VR 49. és 110. cikkének megfelelően látja el. A MB működésének részletszabályai az ügyrendben kerülnek szabályozásra, annak az alapelvnek a figyelembe vételével, hogy mindkét országnak egy szavazata van.

A MB az ügyrendjét az IH egyetértésével fogadja el. A MB üléseit az IH vezeti és az ülések felváltva a két tagállam területén kerülnek megrendezésre. A MB évente legalább egy alkalommal ülésezik, felülvizsgálja a program előrehaladását és a kitűzött célok érdekében megtett lépéseket. Részletesen megvizsgálja a program teljesítményét befolyásoló körülményeket és dönt a program IH által, vagy az MB saját előterjesztésében javasolt módosításáról

A VR 110.(2)(a) cikkének megfelelően az MB dönt a következőkről:

  • a projektkiválasztás módszeréről és kritériumairól, valamint ezek módosításáról;
  • az értékelési és kommunikációs stratégiáról és ezek kiegészítéséről;
  • a támogatandó projektekről.

Az MB speciális munkacsoportokat állíthat fel. A MB üléseit és az ülésről készült emlékeztetőket a KT készíti elő az IH-val és az aktív tagokkal együtt. Amennyiben szükséges, az MB az ügyrendjében lefektetett szabályoknak megfelelően írásos eljárás keretében is hozhat döntést.

A MB tagságának összetételén keresztül is érvényesülnie kell a nemek közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség elvének. Az IH-nak fel kell kérnie az MB tagjait, hogy az MB-ben vállalt feladatukkal összefüggésben összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tegyenek és fel kell hívnia a tagok figyelmét arra, hogy az MB tagok listája nyilvános.

MONITORING COMMITTEE MEMBERS FOR SLOVENIA

TYPE NAME AND SURNAME INSTITUTION ROLE
Members with voting right Mojca Krisch Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vodja delegacije Member
Tatjana Rener   Substitute
Anton Pavlin Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Member
Vesna Silič   Substitute
Simona Križaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Member
Krunoslav Karlovčec   Substitute
Irena Marš Ministrstvo za kulturo Member
Ivan Oven   Substitute
Jana Lenarčič Ministrstvo za infrastrukturo Member
Luka Škoda   Substitute
Tadej Bojnec Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Member
Marjan Cukrov   Substitute
Members in advisory capacity   Ministrstvo za zunanje zadeve Member
Katja Križnar – Urbanc   Substitute
Tatjana Pezdir Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Member
Tit Neubauer   Substitute
Stanko Baluh Urad Vlade za narodnosti Member
Tjaša Herman   Substitute
Grit Ackermann Gospodarska zbornica Slovenije Member
Samo Hribar Milič   Substitute
Uroš Roznam Mariborska razvojna agencija, Vzhodna kohezijska regija Member
Sabina Potočnik Magdič Razvojni center Murska Sobota, Vzhodna kohezijska regija Substitute
Rok Šimenc BSC Kranj, Zahodna kohezijska regija Member
Giuliano Nemarnik RRC Koper, Zahodna kohezijska regija Substitute
Bojan Vogrinčič Lokalna energetska agencija za Pomurje, CNVSO Member
Ivan Kramberger Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona, CNVSO Substitute

MONITORING COMMITTEE MEMBERS FOR HUNGARY

TYPE NAME AND SURNAME INSTITUTION ROLE
Members with voting right Mr. Péter Kiss-Parciu Ministry of Foreign Affairs and Trade – Department for Cross-Border Cooperation Programmes (NA) Member
 Ms. Nikoletta Horváth   Substitute
Ms. Lívia Balozsán Ministry of Foreign Affairs and Trade – Deputy State Secretariat for Regional and Cross-Border Economic Cooperation Department for regional and Cross-border Development Member
Mr. Ádám Balya   Substitute
Ms. Ágnes Szíjártó Ministry of Agriculture Member
Ms. Anette Vincze   Substitute
Mr. Balázs Birkás Hungarian Tourism Agency Member
Ms. Anita Molnár   Substitute
Mr. Péter Balázsy County Council of Vas County Member
Mr. Péter Palotai   Substitute
Ms. Veronika Kárpáti County Council of Zala County Member
Mr. dr. Attila Pál   Substitute
Members in advisory capacity Ms. Zsófia Matild Preisinger General Directorate of Social Affairs and Child Protection, Sub-Office in Zala County Member
Ms. Beáta Spliák   Substitute
Mrs. Marietta Tuczainé Régvári Diocesan Caritas in Szombathely Member
Mr. Zoltán Drácz   Substitute
Ms. Krisztina Kinga Horváth Consultants for Sustainable Development Association Member
Mr. István Tamás Farkas   Substitute
Mr. Miklós Eszenyi Ministry of Human Capacities Member
Ms. Aranka Lukács   Substitute
Ms. Szalóky-Hoffmann Csilla Ministry of Finance Member
Mrs. Judit Czirákiné Pakulár Local goverment of Nagykanizsa (city with county rights) Member
Mr. Miklós Bárczi   Substitute
Ms. Adrienn Futó, dr. Széchenyi Programoffice Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company Member
Ms. Krisztina Erdős   Substitute
Mr. Viktor György Oroszi Ministry of Foreign Affairs and Trade, Department for Water Diplomacy and the Danube Region Strategy Member
   Mr. Balázs Heincz  

MONITORING COMMITTEE MEMBER IN ADVISORY CAPACITY FROM EUROPEAN COMMISSION

NAME AND SURNAME INSTITUTION
Katalin Julia PENZES European commission, Desk Officer for Interreg V-A Slovenia-Hungary

  © Copyright - ht - HU Interreg V-A Slovenia-Hungary