Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

KÖZÖS TITKÁRSÁG (KT)

Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala

Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási Mechanizmusokért felelős Iroda

Határon Átnyúló Együttműködési Programok Irányítási Osztály

Közös Titkárság Szlovénia-Magyarország

Trubarjeva 11

SI-2000 Maribor, Szlovénia

M.Sc. Jasmina Litrop

M.Sc. Jasmina Litrop

A Közös Titkárság vezetője

Tel: +386 (0)1 400 3162
E-mail: jasmina.litrop@gov.si
E-mail: si-hu.svrk@gov.si

Anita Plevnik

Anita Plevnik

Szerződés menedzser

Tel: +386 (0)1 400 3160
E-mail: anita.plevnik@gov.si
E-mail: si-hu.svrk@gov.si

PhD Katja Šnuderl

PhD Katja Šnuderl

Szerződés menedzser

Tel: +386 (0)1 400 3164
E-mail: katja.snuderl2@gov.si
E-mail: si-hu.svrk@gov.si

Zakar András

Zakar András

Szerződés menedzser

Tel: +386 (0)1 400 3102
E-mail: andras.zakar@gov.si
E-mail: si-hu.svrk@gov.si

Gombás Ágnes

Gombás Ágnes

INFOPONT MAGYARORSZÁGON - Zalaegerszegen

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Petőfi Sándor utca 24.
HU-8900 Zalaegerszeg
Tel. +36 (06)92 511-070
E-mail: gombas.agnes@szechenyiprogramiroda.hu
E-mail: si-hu.ip@szechenyiprogramiroda.hu

Anita Takács

Anita Takács

INFOPONT MAGYARORSZÁGON - Szombathely

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Fő tér 15
H-9700 Szombathely
Tel. +36 20 959 1669
E-mail: Takacs.Anita.Terezia@szechenyiprogramiroda.hu
E-mail: si-hu.ip@szechenyiprogramiroda.hu

Programvezető / Irányító Hatóság és Közös Titkárság
Interreg V-A Szlovénia-Magyarország

A KT a Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért Felelős Kormányhivatalán belül kerül elhelyezésre (Határon Átnyúló Együttműködési Programok Irányítási Főosztály) és az IH állítja fel. A KT felállításának és működésének költségei a program TS költségvetéséből, az IH munkatervének megfelelően kerülnek finanszírozásra.

A KT-n különböző feladatköröket ellátó, a két résztvevő országból származó kollégák dolgoznak, akiket a két tagállam közösen finanszíroz a technikai segítségnyújtás keretében, így a közös alkalmazás biztosított.

A KT feladata, hogy elősegítse az egyszerű és kiegészítő projektek közötti koordinációt. A KT a Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért Felelős Kormányhivatalán belül működik és két telephelye (Infopontja) kerül felállításra Magyarországon. A KT teljes állományát a KT vezetője irányítja, aki funkcionálisan független az IH-tól és más programszervezetektől, ahogy az az Irányítási és Ellenőrzési Rendszerben leírásra kerül.

A KT feladatai – többek között – a következők:

 • támogatja az IH-t és az MB-t a programmal kapcsolatos feladataik ellátása során;
 • információt ad a lehetséges kedvezményezetteknek a projektkidolgozáshoz a program támogatási lehetőségeiről;
 • elvégzi a benyújtott pályázatok adminisztratív, jogosultsági és minőségi vizsgálatát;
 • használja az Arachne rendszert, hogy értékelje a pályázok pénzügyi kapacitását és hogy eleget tegyen a csalás elleni intézkedésekkel kapcsolatos követelményeknek;
 • a potenciális pályázók részére workshopokat szervez;
 • segíti a kedvezményezetteket a projektvégrehajtás során;
 • segíti a Vezető Kedvezményezettet a kifizetési kérelmek előkészítésében;
 • koordinálja és részt vesz az Éves Végrehajtási Jelentés kidolgozásában valamint benyújtja az IH-hoz és a MB-hez.
 • a találkozók és események előkészítésében programszinten segítséget nyújt;
 • pénzügyi, fizikai és statisztikai adatokat gyűjt, melyek szükségesek a program monitoringjához és az időközi, valamint záró végrehajtási jelentésekhez;
 • biztosítja a külső feladatok és szolgáltatások adminisztratív irányítását;
 • biztosítja a monitoring és információs rendszer (e-MS) megfelelő működését és fenntartását;
 • koordinálja a projektértékelés folyamatát, egyedi esetekben külső szakértőkkel való szerződéskötésen keresztül;
 • biztosítja az információs és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok koordinációját és utánkövetését programszinten, ide értve a program weboldalának fenntartását a kommunikációs stratégiának megfelelően;
 • részt vesz az EB, az INTERACT és vagy Nemzeti szervezetek kommunikációs kezdeményezéseiben;
 • a programvégrehajtás során, illetve azt követően koordinálja az értékeléseket.

INFO PONT:

Az IH a program nemzeti, regionális és helyi szintű képviselete érdekében Magyarország területén Infopontokat (IP) állít fel és működtet. Az IPk a KT állományához tartoznak. Az IP-ket a KT vezetője irányítja a munkaterveknek megfelelően. Az IPk kiemelt szerepet játszanak az IH, NHk és a potenciális pályázók közötti kapcsolattartásban. Az IPk tájékoztatják a lehetséges pályázókat a kiírásokról, tanácsot adnak és segítséget nyújtanak a kedvezményezetteknek a már elfogadott projektek esetében, tájékoztatják a szereplőket a program eredményeiről és támogatják a programmenedzsmentet és a KT-t. Az IPk emellett a magyar oldali monitoring látogatások lefolytatása révén segítik a program végrehajtását. Az IPk felállítását és tevékenységeit az IP-k munkatervének megfelelően a program TS forrásából finanszírozzák. A KT vezetője felelős az IP-k működéséért. Az intézményi szervezéstől függetlenül az IPk a KT vezetőjének teljes irányítása alatt állnak.

  © Copyright - ht - HU Interreg V-A Slovenia-Hungary