Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

4. Monitoring Bizottsági ülés

A 4. Monitoring Bizottsági ülésre 2017. január 16-án, Gosztolán, Magyarországon került sor. 

A Monitoring Bizottság tagjai tájékoztatást kaptak a jelenlegi program kijelölési eljárásáról és az OP SI-HU 2007-2013 program zárásáról.  

Ezt követően az MB tagjai folytatták a 3. Monitoring Bizottsági ülésen megkezdett döntéshozatali eljárást a 2. benyújtási körre beérkezett pályázatokról. A Monitoring Bizottság megtárgyalt és jóváhagyott 5 projektet, elhalasztott 5 projektet valamint elutasított 22 projektek.   

Az MB tagjai megállapodtak abban, hogy az Interreg V-A SI-HU EP 2014-2020 kiválasztási folyamatát nem változtatják meg és döntöttek arról, hogy a pályázatok 3. benyújtási határideje 2017. április 11.

A döntések a csatolt dokumentumban találhatók.

DÖNTÉS_4. MB

  © Copyright - ht - HU Interreg V-A Slovenia-Hungary