Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

6. Monitoring Bizottsági ülés

A Monitoring Bizottság 6. ülésére 2018. március 23-án, Gosztolán, Magyarországon került sor. 

A Monitoring Bizottság tagjai tájékoztatást kaptak a jelenlegi Együttműködési Program megvalósításának aktuális helyzetéről és az OP SI-HU 2007-2013 program zárásáról. Az ülés során döntés született a program 4. benyújtási határidőre beérkezett projektekről: a Monitoring Bizottság 4 projektet jóváhagyott, 1 projektet elhalasztott, valamint további 5 projektet elutasított.

Az MB tagjai elfogadták a Program 2017. évi Éves Végrehajtási Jelentését, illetve 2018. évi kommunikációs tervét, továbbá döntöttek arról, hogy a pályázatok 5. benyújtási határidejének indikatív időpontja várhatóan 2018. június 29. déli 12 óra lesz.

A döntések a csatolt dokumentumban találhatók.

DONTES-MB-6. ules

 

Prezentáció 6. Monitoring Bizottsági ülés

 

  © Copyright - ht - HU Interreg V-A Slovenia-Hungary