Pénzügyi keret

A Program teljes ERFA támogatása 14,795,015 euró. A Task Force döntése alapján a következő módon történik a forrás felosztása a prioritási tengelyek között:

  • 67,59%, tehát 10,000,000 euró a TC6-ra allokálódik. TC6c: “A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése”. Tekintettel a Program korlátozott pénzügyi keretére, a célból, hogy minél kézzel foghatóbb eredményeket hozzon a végrehajtás, a rendelkezésre álló forrás 2/3-a fordítódik a PT1-re. A mérték kialakításánál tekintetbe vették a tervezett tevékenységek pénzügyi igényeit, illetve a megelőző program tapasztalatait is.
  • 22,27%, tehát 3,295,015 euró a TC11-re allokálódik. TC 11: “11: A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának javítása a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatása révén”. Az allokáció alapja az alacsonyabb forrásigény a tervezett tevékenységek tükrében.
  • 10.14%, tehát 1,500,000 euró a Technikai Segítségnyújtásra allokálódik, az ETE Rendelet 17. cikkelye tekintetbe vételével.
  © Copyright - ht - HU Interreg V-A Slovenia-Hungary