Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

3. Monitoring Bizottsági ülés

A Monitoring Bizottság harmadik ülésére 2016. December 5-6-án került sor Mariborban, a Pohorjén, Szlovéniában.

A Monitoring Bizottság tagjai tájékoztatásban részesültek a 2007-2013 és 2014-2020 programok megvalósulásának állásáról, továbbá a program népszerűsítésére irányuló kommunikációs tevékenységekről, illetve megismerték az Európai Bizottság álláspontját a programmegvalósítás eredményorientáltságának értelmezését illetően.

A Monitoring Bizottság tagjai megegyeztek arról, hogy egyazon projektet egy alkalommal lehessen csupán elhalasztani, döntöttek arról, hogy a projektkiválasztás folyamatának lehetséges módosítását a következő MB ülés alkalmával tárgyalják, megvitatták a 2007-2013 program Záró Megvalósítási Jelentését, továbbá elfogadták a Technikai Segítségnyújtás dokumentumainak második változatát (V2) valamint az Interreg V-A SI-HU EP 2017. évi Kommunikációs Tervét is. Döntöttek emellett arról is, hogy a MB ülésein hozott döntéseken kívül az ülésekhez kapcsolódóan további releváns dokumentumokat is közzétesznek a Program honlapján.

A Monitoring Bizottság tagjai nem hoztak döntést a benyújtott projektekkel kapcsolatosan, mivel nem jutottak konszenzusra a projektek jóváhagyását/halasztását/elutasítását/tartaléklistára helyezését illetően. A benyújtott projektekkel kapcsolatos döntéshozatalra a következő eseti MB ülés keretében kerül sor, amelynek időpontja várhatóan 2017. január 16.

A 3. MB ülésen meghozott döntések a csatolt dokumentumban olvashatóak.

DONTES_3. MB

Prezentáciok_3. Monitoring Bizottsági ülés

  © Copyright - ht - HU Interreg V-A Slovenia-Hungary