Prioritási tengelyek

A Program a következő prioritási tengelyeket célozza meg:

 1. Vonzó régió
 2. Együttműködő régió

1. Prioritási tengely: VONZÓ RÉGIÓ

A Prioritási tengely egy beruházási prioritást tartalmaz: 6c

A régió magas potenciállal rendelkezik a természeti és kulturális értékek terén, amely erős bázist alkot a fenntartható turizmus fejlesztéshez és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekhez. Mindamellett a régiót duális karakter is jellemzi: néhány alrégió (főként termálfürdős helyszínek) jól fejlettek, még nemzeti és EU-s szinten nézve is kiemelkedő eredményt hozva, ugyanakkor más területek meg messze a potenciáljukon alul teljesítenek, főleg az agrártelepülések, természeti és védett területek.

A prioritási tengely alatt támogatott projektek egyrészt a természeti és kulturális értékek fenntartását, másrészt pedig az alulteljesítő régiók turizmusának fejlesztését fogják szolgálni. Tekintettel a Program korlátozott pénzügyi keretére, csak kisléptékű infrastruktúra fejlesztés lehetséges a tengely alatt, amely a fejlesztési tervekbe beilleszkedik.

Lehetséges együttműködési kulcsterületek:

 • A természeti és kulturális örökség megőrzése, hasznosítása és promotálása fenntartható turizmuson keresztül,
 • Agrártelepülések, területek turizmusának fizikai és szolgáltatási infrastruktúrájának kialakítása,
 • Területi érdekeltek részére segítség nyújtása a turisztikai szolgáltatásuk minőségének, hatékonyságának és versenyképességének növelése céljából, például hálózatépítéssel, klaszterizációval,
 • A régió láthatóságának, brandingjének fejlesztése kommunikáción keresztül (IKT eszközök),
 • Közös turisztikai termékek és szolgáltatások diverzifikációja a távolabbi agrártérségek kínálatának a nagyon turisztikai desztinációk kínálatába történő bevonásával.

2. Prioritási tengely: Együttműködő Régió

A Prioritási tengely egy beruházási prioritást tartalmaz: 11b

A regionális szereplők közötti hatékony együttműködés a régió fejlesztéséhez nagyban hozzájárulhat, mivel a közös problémák összehangolt, közös kezelése nagyobb hatást és eredményességet érhet el, amely megerősödő határon átnyúló identitást eredményezhet. A régió egyik legnagyobb kihívása, hogy jobb kormányzási modelleket alkalmazzon, amelyek minőségi közszolgáltatásokat és szociális innovációt fognak eredményezni a régióban, ideértve a hátrányos helyzetű csoportok igényeit is. Ezt a közintézmények, civil szervezetek és közérdeket szolgáló egyéb szervezetek fokozottabb, újabb együttműködése eredményezheti, amely végső soron az érintettek határon átnyúló kapcsolatainak, és így a kölcsönös tisztelet, elfogadás és megértés fokozódását hozhatja, ami egyben az EU egyik kitűzött célja is.

A támogatott projektek a programtérség helyzetfeltáró tanulmányában meghatározott fő fontosságú kihívásokat és szükségleteket kell, hogy megcélozzák. Infrastruktúrafejlesztést nem támogat a tengely, és a beruházások sem kerülnek fókuszba, hanem inkább azon lehetőségeket fogja feltárni, amelyeket a határon átnyúló hálózatok kiépülése, együttműködések kialakítása eredményezhet a különféle szocio-gazdasági és környezetvédelmi szektorokban.

Lehetséges együttműködési kulcsterületek:

 • Társadalmi kihívások (elöregedés, szegénység, elvándorlás, minőségi szociális szolgáltatások, egészségügy),
 • Környezetvédelem, megújuló energia, kockázatmenedzsment,
 • Határon átnyúló elérhetőség és interoperabilitás (nem infrastruktúrafejlesztés, „soft” intézkedések, együttműködés),
 • Munkaerőpiac harmonizálása képzéssel, szakképzéssel, kiemelt figyelemmel a fiatalokra és hátrányos csoportokra.
  © Copyright - ht - HU Interreg V-A Slovenia-Hungary