A legfontosabb Európai Strukturális és Beruházási Alapokkal kapcsolatos rendeletek (EU rendeletek a 2014-2020-as periódusra)

Szlovén rendelet az Európai Területi Együttműködési források felhasználásáról a 2014-2020-as programperiódusban

Magyar rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről

Rendelet 1299_2013/EU

Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Rendelet 1301_2013/EU

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK (2006. július 11.) tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Rendelet 1303_2013/EU

  © Copyright - ht - HU Interreg V-A Slovenia-Hungary