Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

INTÉZMÉNYRENDSZER

IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG (IH)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Oddelek za upravljanje čezmejnih programov
Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor
Programvezető: Aleš Mrkela
Tel: + 386 (0)1 400 3158

KÖZÖS  TITKÁRSÁG (KT)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Oddelek za upravljanje čezmejnih programov
Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor
Tel: + 386 (0)1 400 3162

e-mail: si-hu.svrk@gov.si

IGAZÓLÓ HATÓSÁG (IgH)
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Tel: + 386 (0)1 836 19 53
Fax: + 386 (0)1 836 19 56

ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (EH)
Ministrstvo za finance
Urad za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33
SI-1000 Ljubljana
Tel: + 386 (0)1 369 69 00
Fax: + 386 (0)1 369 69 14

NEMZETI HATÓSÁG (NH)
Slovenia:
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Oddelek za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana 
Tel: +386 (0)1 400 3475
Tel: +386 (0)1 400 3148

Hungary:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Bem rkp. 47, 1027 Budapest
Tel: +36 (06) 1-458-1029

MONITORING BIZOTTSÁG (MB)
Permanent member
Observers
Advisors

  © Copyright - ht - HU Interreg V-A Slovenia-Hungary