Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

IGAZOLÓ HATÓSÁG (IGH)

Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Slovenia

mag. Katarina Vidmar Nair

Tel: +386 (0)1 836-19-53

E-mail: ozp@srrs.si

www.srrs.si

A program kijelölt IgH-ja a Szlovén Köztársaság Regionális Fejlesztési Vidékfejlesztési Alapja. Az IgH feladata az éves beszámolók elkészítése valamint a beszámolók teljességének, pontosságának és hitelességének, valamint annak az igazolása, hogy a beszámolókban szereplő kiadások megfelelnek az alkalmazandó jognak, és az operatív programra alkalmazandó kritériumokkal összhangban finanszírozásra kiválasztott, valamint az alkalmazandó jognak megfelelő műveletek tekintetében merültek fel.

  © Copyright - ht - HU Interreg V-A Slovenia-Hungary