DUAL TRANSFER

Jó gyakorlatok és intézményi együttműködés a szakképzés koordinációjában

A projekt célja a duális képzés továbbfejlesztéseként biztosítani a gyakornoki rendszer bevezetését és a fiatalokat érdekeltté tenni az ilyen szakképzési forma iránt. Ebben a kamarák és egyéb intézmények fontos koordinátori szerepet tölthetnek be. A két szomszédos ország hasonló képzési rendszerrel rendelkezik, ugyanakkor pedig a fiatalokkal és a vállalkozásokkal való együttműködésben egymástól eltérő munkamódszert fejlesztettek ki. A kamaráknak a két országban eltérő feladatai és illetékességei vannak. A magyar kamarák a képzési rendszerben nagyobb hatás- és feladatkörrel rendelkeznek, ugyanakkor a jelenlegi rendszer gyakran határ egyik oldalán sem elégíti ki a munkaerőpiac igényeit. A duális és a gyakornoki rendszernek is lehetőséget kívánunk teremteni és közelebb hozni a vállalkozásokhoz és a fiatalokhoz. A bevált gyakorlatok és tapasztalatok megosztásával a projektpartnerek között javítani kívánjuk a fenntartható együttműködést és a gazdasági fejlődést a határ menti régióban. A megvalósítást a szükségletek felmérésével kezdjük, majd olyan vállalkozások összegyűjtésével folytatjuk, amelyek készek tanulókat fogadni, továbbá 7 workshopot, 4 kerekasztal megbeszélést, 1 közös kurzust, 3 tanulmányutat szervezünk, majd vállalkozások bemutatkozását az iskolákban. Jó gyakorlatok megismerését szervezünk a pedagógusok, a vállalkozások, a döntéshozók és a széleskörű nyilvánosság számára azzal a céllal, hogy véleményekkel, észrevételekkel és javaslatokkal szolgáljanak a szlovén szakképzés átalakítására vonatkozóan, megismerve a hatékonyan működő magyar rendszert. A két ország tapasztalt szakemberei bemutatják a kamarák és egyéb intézmények közötti jó együttműködési modellt a gyakornoki és a duális szakképzés területén. A projekteredmény egy kétnyelvű tanulmány lesz a gyakornoki képzés bevezetésének lehetőségéről és a jelenlegi szlovéniai duális szakképzés kiegészítéséről, a szomszédos ország bevált gyakorlatainak példájára.

 • 2. PRIORITÁSI TENGELY

  Beruházási prioritás 11b

  SC 2:

   
 • PROJEKT-FUTAMIDŐ

  2019.09.01 – 2022.08.31.

 • ERFA FORRÁS ÖSSZEGE

  341.845,59 EUR

 • PROJEKTPARTNEREK
  • Pomurska gospodarska zbornica (Vezető Partner)
  • Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
  • Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota
  • Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
  •  Razvojni center Murska Sobota