ESCAPE

MENEKÜLÉS A TÖRTÉNELEMBŐL A JÖVŐBE – A TOLERANCIA ÚTJÁN

A Dráva- és Muravidéken, valamint Vas megyében a kulturális és természeti örökség egy részét, különálló, összefüggéstelen, rendszertelen és nehezen hozzáférhető mivolta miatt TELJESEN MELLŐZZÜK. Az ESCAPE projekt erre a területi kihívásra reagál – 81 toleranciapontot kíván nemesíteni (ingyenes digitális bázisban lévő attraktív leírásokkal és ambientális rendezéssel), majd fenntarthatóan 5 VONZÓ, HATÁRON ÁTNYÚLÓ TURISZTIKAI TERMÉK (menekülés) formájában összekapcsolni. A menekülések az élményekre, kutatásra és tanulásra vagyó turisták minden szegmensének vonzóak lesznek. A projekt általános célja a kínálat diverzifikálásával NEMESÍTENI a mágnesek TURISZTIKAI FOLYAMATAIT és csökkenteni a területi egyenetlenségeket. Rendszerezett, integrált megközelítéssel egyedi turisztikai desztinációvá kívánjuk alakítani a kevésbé látható adottságokat. A beavatkozási logika azon turisták keresletére irányul, akik most csak a mágnesek vonzerejét tapasztalják, míg a projekt befejezése után a vidéki térséget is kutatni fogják. Az új élménytermékeket a (menekültek, kivándoroltak, különböző vallások, hátrányos helyzetű csoportok, … iránti) TOLERANCIA tematikája kapcsolja össze. 3.000 vendégéjszaka, a műemlékek/nevezetességek 10.000 látogatója, 310 résztvevő az interpretáló és képzési eseményeken. A tevékenységekből elsősorban a turistáknak és a helyi lakosságnak származik előnye. Mivel az érintett térség idegenforgalmában azonos jellemzőket és hiányosságokat tapasztalunk, rendkívül fontos a HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS. Csupán helyi nemzeti megközelítéssel ezek a termékek hiányosak, és elkülönültek, és sokkal drágábbak lennének. Az innováció a hagyományos örökségnek a digitális kommunikációval – alkalmazások és QR kódok – általi nemesítésében van. Az ambiciózus projekt megvalósításának elkerülhetetlen feltétele az összes stratégiai szerepet lefedő, komplementer résztvevők közötti széleskörű partnerség.

 

 

 • 1. PRIORITÁSI TENGELY

  Beruházási prioritás 6c

  SC 1: A térség vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat diverzifikálása és határon átnyúló integrálása mentén a természeti és kulturális örökség védelmére.

   

 • PROJEKT-FUTAMIDŐ

  2017.04.15 – 2021.06.14.

 • ERFA FORRÁS ÖSSZEGE

  820.995,99 EUR

 • PROJEKTPARTNEREK
  • Občina Apače / Apače Önkormányzata (Vezető Partner)
  • Mestna občina Monošter / Szentgotthárd Város Önkormányzata
  • Občina Sveta Ana / Sveta Ana Önkormányzata
  • Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci / Rába-vidéki Szlovén Kulturális és Turisztikai Egyesület Orfalu
  • Občina Sveti Andraž v Slov. goricah / Sveti Andraž v Slov. goricah Önkormányzata
  • Mestna občina Őriszentpéter / Őriszentpéter Város Önkormányzata
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko / Maribori Egyetem Elektrotechnika, Számítástechnikai és Informatikai Kara
  • Občina Lenart / Lenart Önkormányzata
  • Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine / Szlovén Kulturális Örökségvédelmi Intézet