Folk Music Heritage

Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése

A Muramenti térség közös népzenei örökségét, a népzenét és a néptáncot a népzenekutatók nem merev hagyományként, hanem állandó folyamatként értelmezik.
Ma a határtérségben gyűjtött hanganyagoknak csak kis elérhető el és kutatható digitálisan, a nagyobbik része – különösen a régebben gyűjtött anyagok – kisebb gyűjteményekben, analóg adathordozókon, hiányosan található meg.
A projektben a programterület autentikus népzenei anyagát közösen dolgozzuk fel és lehetővé tesszük a dallamok és kották digitális elérhetőségét, kutathatóságát és felhasználását.
Az a célunk, hogy feltárjuk a határterület több évszázados közös zenei gyökereit és a közös népzenekincs széles körű elterjesztésével hozzájáruljunk a határok eltüntetéséhez.
A projektben, az analóg módon rögzített 3000 db hangzó anyagot és a papíralapon meglévő 4500 db kottát digitálisan feldolgozzuk kutathatóvá tesszük.
Közös kutatási protokollt dolgozunk ki, ami mindkét országban azonos módszerekkel teszi lehetővé a népzenei anyag kutatását. Az élő népzene további kutatására 10 szlovén és 10 magyar településen friss népzenei adat- és anyaggyűjtést végzünk.
A közös gyűjtemény elterjesztését, a „visszatanítását” közös népzenei konferencia, bemutatók és workshopok keretében végezzük.
A Beltinciben és Lentiben kialakított „Népzenei Találkozási Pontok” lehetővé teszik az érdeklődők – különösen a fiatalok számára – az élő népzenével való találkozást rendezvényeken, bemutatókon, szakkörökön.
A projekt nyilvánosságát kétnyelvű honlap, kiadvány és 2 film segítségével biztosítjuk, a fenntarthatóság érdekében, nyitott, határon átnyúló, kulturális együttműködést alakítunk ki a projektpartnerek, az együttműködő zenei iskolák, a népzenekutatók, a népzenei együttesek és dalkörök, zenészek és a népi kultúra iránt érdeklődők számára.

 

 

 • 2. PRIORITÁSI TENGELY

  Beruházási prioritás 11b

  SC 2:

   
 • PROJEKT-FUTAMIDŐ

  2018.09.01 – 2021.02.28.

 • ERFA FORRÁS ÖSSZEGE

  340.303,05 EUR

 • PROJEKTPARTNEREK
  • Humán Esély Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft (Vezető Partner)
  • Zavod za turizem in kulturo Beltinci
  • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • Lenti Város Önkormányzata