Guide2Visit

Complex visitor guide system, tourism promotion and cross-border road access in the Slovenian Hungarian border region.

A projekt a szlovén-magyar határtérség turisztikai perifériának számító térségeit (magyar oldalon a szlovén-magyar határtól számított kb. 30 km-es sávban (elsősorban, Vendvidék, Őrség, Göcsej, Hetés tájegységeket), szlovén oldalon Lendva, Muraszombat és Ptuj térségének vidékies, aprófalvas, periferikus területeit kívánja egy komplex látogatóirányítási rendszer konkrét elemeinek kialakításával, és célzott, a térséget vonzó turisztikai desztinációként pozícionáló turisztikai promóció segítségével, valamint a határtérség fizikai átjárhatóságának biztosításával a turisztikai kínálatba beemelni.
Ez a térség ugyanis nem jelenik meg egységes, közös turisztikai desztinációként, így a térség látogatottsága és az itt eltöltött vendégéjszakák száma alacsony.
A projekt átfogó célja tehát a térség vonzó turisztikai desztinációként való pozícionálása, promótálása és értékesítése mellett a közös desztinációt alkotó egyes tájegységek sajátos építészeti, népi hagyományainak és természeti értékeinek a megjelenítése, és a pontszerű, elszórtan elhelyezkedő kisebb vonzerők egységes attrakcióvá, komplex termékké fejlesztésének támogatása, amit egy több elemből álló, látogatóirányító rendszer működtetése tesz igazán hatékonnyá.
A projekt fő kimenetei a komplex látogatóirányítási rendszer kialakítása, turisztikai promóció a projekt hatóterületén, valamint a határtérség megfelelő kerékpáros összeköttetésének biztosítása a határmenti, turisztikailag kevésbé fejlett területen a helyi turisztikai szolgáltatók, az odalátogató turisták és a helyi lakosok számára lesznek elsősorban előnyösek.
Mindez a helyi szintű kínálattal, csupán a határ egyik oldalán nem biztosítható, csak az egymást kiegészítő szlovén-magyar attrakciókínálat összekötésével és közös felfűzésével.
A projekt kialakult, együttműködő partnerségre épít, a látogatóirányítás komplex rendszere révén innovatív megoldást alkalmaz, amelyek révén hosszú távú és fenntartható hatások várhatóak a térségben.

 

 

 • 1. PRIORITÁSI TENGELY

  Beruházási prioritás 6c

  SC 1: A térség vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat diverzifikálása és határon átnyúló integrálása mentén a természeti és kulturális örökség védelmére.

   

 • PROJEKT-FUTAMIDŐ

  2017.09.01 – 2021.09.30

 • ERFA FORRÁS ÖSSZEGE

  1.703.179,45 EUR

 • PROJEKTPARTNEREK
  • Vas Megyei Önkormányzati Hivatal (Vezető Partner)
  • Zala Megyei Önkormányzat
  • Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
  • Zavod za turizem in razvoj Lendava / Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
  • NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság