IronCurtainCycling

Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása a Vasfüggöny által kettészakított határtérség integrációjára

A világháborúk után meghúzott határszakaszok, a Vasfüggöny évtizedekre elvágta egymástól a korábban egységes földrajzi, néprajzi tájegységet jelentő SI-HU határvidéket. A korábbi kapcsolatok elhaltak, a falvak társadalmi, gazdasági szempontból is hanyatlásnak indultak. A határrégió adottságai jó lehetőséget kínálnak a kerékpáros turizmus számára, amely kitörési pont lehet a rurális térségben. Több fejlesztés is szolgálta már e célt, a határtérség egészét lefedő, összefüggő és jelölt útvonalhálózat és erre ráépülő komplex kerékpárosbarát szolgáltatáskör azonban még nem alakult ki. E hiányt felismerve, ZMÖ vezető partnersége mellett 4 magyar és 3 szlovén partner összefogásával valósul meg jelen komplex projekt (Lenti, Letenye, Őriszentpéter, Szentgotthárd, Murska Sobota, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Lendava térségében). Célunk az EV13 útvonalra, mint fő É-D irányú tengelyre rácsatlakozó helyi, térségi kerékpározható útvonalak rendszerbe foglalásával, a kerékpárosbarát szolgáltatáskör és kiegészítő kínálat létrehozásával egy összefüggő CBC kerékpáros desztináció kialakítása, integrálva a határtérséget az EV nemzetközi rendszerébe. Fő tevékenységek: EV13 útvonal SI-HU szakaszának, rácsatlakozó térségi hálózatoknak és Vasfüggöny emlékpontoknak a kitáblázása; Új határmetszési pontot is adó kerékpáros összeköttetés létesítése; Kerékpárosbarát szolgáltatáskör bővítése: kerékpáros centrumok, e-töltőpontok, kerékpárosbarát szálláshely, közös térkép és mobilapplikáció, tematikus utak és turisztikai csomagok;Vasfüggöny emlékhely létrehozása; -Tudástranszfer események, szemléletformálás (pl. workshopok, „kerékpárosbarát szolgáltató” és látogatómenedzsment útmutató); Rendezvények (pl. ICC Day kerékpáros fesztivál, Green Belt családi nap, EV13 konferencia); Egyéb promóció (pl. ICC pecsétgyűjtés, online kampány, logózott szuvenírek). Ezzel a projekt nagyban hozzájárul a határtérségi turisztikai kínálat diverzifikációjához, fenntartható, valóban közös turisztikai szolgáltatások kialakításához

 

 

 • 1. PRIORITÁSI TENGELY

  Beruházási prioritás 6c

  SC 1: A térség vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat diverzifikálása és határon átnyúló integrálása mentén a természeti és kulturális örökség védelmére.

   

 • PROJEKT-FUTAMIDŐ

  2017.08.15 – 2021.02.14.

 • ERFA FORRÁS ÖSSZEGE

  1.947.709,55 EUR

 • PROJEKTPARTNEREK
  • Zala Megyei Önkormányzat (Vezető Partner)
  • Znanstveno raziskovalni središče Bistra Ptuj
  • Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
  • Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
  • Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
  • Občina Lendava
  • NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság