MOTIVAGE

Idősbarát régió kialakítása a határtérségben, a biztonságos és aktív időskort elősegítő, hosszú távú együttműködések kialakításával

Az Európa előtt álló egyik legnagyobb feladat a társadalom elöregedésével járó kihívások hatékony kezelése. Növekvő részarányuk ellenére az idősebbek érdekérvényesítő képessége más korosztályokhoz képest gyenge, nyugdíjazás után nemcsak a munkaerőpiaci, hanem a közösségi folyamatokból is kimaradnak, mely a romló egészségi állapottal együtt izolációhoz vezet. A demencia, mint az önellátó-képesség teljes elvesztéséhez vezető tünetegyüttes, a programterületen is egyre több személyt érint, komoly kihívás elé állítva a családokat, a szociális ellátórendszert és a helyi közösség egészét. A határtérségek periférikus elhelyezkedése tovább nehezíti a társadalom elöregedése okozta kihívásokat komplex módon kezelő megoldások kialakítását, miközben az idősödéssel együtt járó folyamatok a társadalom nagy része előtt ismeretlenek maradnak.
 
A MOTIVAGE Lendva és Szentgotthárd térségét egy integrált idősbarát régióvá alakítja, ahol ösztönzik a társadalmi és gazdasági részvételt, és támogatják a felelős és önálló életvitelt, növelve az idősek jó egészségben, aktívan és méltóságban megélt éveinek számát, tehermentesítve az intézményeket és erősítve a közösségi kohéziót. A projekt a stratégiai keretek kidolgozásával és az intézményi, szolgáltatói, gazdasági, civil és önkormányzati partnerek széleskörű együttműködésével valósít meg innovatív és a határ mindkét oldalát célzó beavatkozásokat: egészségügyi prevenció; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; generációk együttműködésén alapuló önkéntesség (ahol az idősek nem csak fogadói a segítségnek); gazdasági reaktiválás. A MOTIVAGE azonosítja a határtérségek komplex idősbarát fejlesztéseit nehezítő adminisztratív, jogi és finanszírozási akadályokat, támogatva a hasonló határmenti kezdeményezéseket, és ösztönözve a szakpolitikai környezet határon átnyúló szociális szolgáltatásokat támogató átalakítását.

 

 • 2. PRIORITÁSI TENGELY

  Beruházási prioritás 11b

  SC 2:

   
 • PROJEKT-FUTAMIDŐ

  2020.03.01 – 2022.08.31.

 • ERFA FORRÁS ÖSSZEGE

  288.116,00 EUR

 • PROJEKTPARTNEREK
  • MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Vezető Partner)
  • Városi Gondozási Központ Szentgotthárd
  • Rendelőintézet Szentgotthárd
  • Dom starejših Lendava / Idősebb Polgárok Otthona Lendva
  • Dvojezična osnovna šola II Lendava / 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola