SI-HU PRO

Stratégiai intézményi együttműködés a projekteredmények koherens hasznosítására a szlovén-magyar határtérségben

A jelenlegi programozási időszakban több olyan projekt valósult vagy valósul meg az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében, amelyek célja a programterület természeti és kulturális örökségének fejlesztése és megőrzése a fenntartható turizmusra támaszkodva. Habár ezek a projektek megfelelő határon átnyúló karakterrel rendelkeznek és projektterületeik számára hozzáadott értéket közvetítenek, megvalósításuk egymástól többé-kevésbé elszigetelten történik. Köztük, a szinergiahatások leghatékonyabb kiaknázása érdekében kialakított koordináció esetleges, továbbá nincs kölcsönös, strukturált tájékoztatás egymás eredményeiről, kínálatairól.
A projekteredmények koordinált fenntartásával, a többszintű harmonizált kommunikáció lehetőségének megteremtésével, és a fenntartható turizmus jövőbeli fejlesztési lehetőségeinek közös tervezésével, jelen pályázat középpontjában egy közös, határon átnyúló koordinációs hálózat létrehozása áll, amely összefogja a 2014-2020 közötti időszakban a fenntartható turizmussal foglalkozó, az INTERREG V-A SI-HU Együttműködési Programban nyertes fejlesztéseket. A projekt kezdetén valamennyi rendelkezésre álló tudást, információt, outputot és eredményt felmérnek és elemeznek, a projektek célzott, aktív bevonásával. E fázist követően, a projektek partnerei, közös megoldásokat azonosítanak a projektek fenntartását, kommunikációját és továbbfejlesztését érintő kérdésekben. A koordinált, határon átnyúló turizmusfejlesztés tárgyában szakpolitikai ajánlást is megfogalmazunk.
A bilaterális koordinációs hálózattal – a munkacsoporttal és annak közös belső platformjával – a projekt olyan átfogó tudásbázist teremt, ill. szinergiákon és közös kapitalizáción alapuló stratégiai tervezést hajt végre, amely a határtérség valamennyi releváns szereplőjének hasznára válik.

 

 

 • 2. PRIORITÁSI TENGELY

  Beruházási prioritás 11b

  SC 2:

   
 • PROJEKT-FUTAMIDŐ

  2020.03.01 – 2022.02.28.

 • ERFA FORRÁS ÖSSZEGE

  289.000,00 EUR

 • PROJEKTPARTNEREK
  • Vas Megyei Önkormányzati Hivatal (Vezető Partner)
  • ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota