DUAL TRANSFER

Dobre prakse in institucionalno sodelovanje pri usklajevanju poklicnega izobraževanja

Namen projekta je zagotoviti uvedbo vajeniškega sistema izobraževanja, kot nadgradnjo dualnega, ter zainteresirati mlade za tako obliko poklicnega izobraževanja. Pri tem lahko zbornice in druge institucije igramo pomembno usklajevalno vlogo. Saj imata obe sosednji državi podobne šolske sisteme, obenem pa sta razvili različne metode dela z mladimi in podjetji. Zbornice imamo tako različne naloge in pooblastila. Madžarske imajo več pristojnosti v sistemu izobraževanja in odgovorno nalogo pri razvoju kadrov. Vseeno pa sedanji sistem pogosto ne zadovoljuje potrebe trga dela tako na eni kot drugi strani meje. Obema sistemoma, tako dualnemu kot vajeniškemu, bi želeli ustvariti pogoje in ju približati podjetjem in mladim. Z izmenjavo dobrih praks in izkušenj med projektnimi partnerji pa izboljšati trajnostno sodelovanje in gospodarski razvoj v obmejnih regijah. Izvajanje bi začeli z analizo potreb, nadaljevali z naborom podjetij, ki bi sprejeti učence, organizirali 7 delavnic, 4 okrogle mize, en skupni tečaj, tri študijske poti in več predstavitev podjetij v šolah in organizirali oglede dobrih praks za učitelje, podjetja, odločevalce in širšo javnost z namenom, da se seznanijo z pogledi, pripombami in predlogi o preoblikovanju slovenskega poklicnega izobraževanja, ob predstavitvi zelo funkcionalnega madžarskega sistema. Izkušeni strokovnjaki za poklicno izobraževanje iz obeh držav bodo predstavili model sodelovanja med zbornicami in drugimi institucijami na področju vajeniškega ter dualnega poklicnega izobraževanja. Rezultat projekta je dvojezična študija o možnosti uvedbe rednega vajeniškega in dopolnitev sedanjega dualnega izobraževalnega sistema v Sloveniji, po vzoru dobre prakse sosednje države. 

 • PREDNOSTNA OS 2

  Prednostna naložba 11b

  SC 2: Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.09.2019 – 31.08.2022

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  341.845,59 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Pomurska gospodarska zbornica (vodilni partner)
  • Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
  • Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota
  • Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
  •  Razvojni center Murska Sobota