Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

Nacionalni organi (NO)

SLOVENIJA

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Oddelek za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Kontaktna oseba: Anton Pavlin

tel. + 386 (0)1 400 3421
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
e-mail: anton.pavlin@gov.si

MADŽARSKA

Ministry of Foreign Affairs and Trade (Külgazdasági és Külügyminisztérium)

Bem rakpart 47., 1027 Budapest

Kontaktna oseba: Orsolya Judit Halászi

Tel:+36 1 458 1029

e-mail: orsolya.halaszi@mfa.gov.hu

Glavne odgovornosti držav članic (NO) so:

  • kot nacionalni organi predlagajo predstavnike Odbora za spremljanje in nosijo finančno odgovornost;
  • kot nacionalni nadzorniki so odgovorni za preverjanje izdatkov upravičencev, ki so na njihovem ozemlju;
  • kot člani skupine revizorjev sodelujejo pri aktivnostih revizije in so odgovorni za revizije, ki se izvajajo na njihovem ozemlju.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska