Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

Nacionalni organi (NO)

SLOVENIJA

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Sektor za nacionalne organe in mednarodne zadeve

Kontaktna oseba: Anton Pavlin

tel. + 386 (0)1 400 3421
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
e-mail: anton.pavlin@gov.si

MADŽARSKA

Ministry of Foreign Affairs and Trade (Külgazdasági és Külügyminisztérium)

Bem rakpart 47., 1027 Budapest

Kontaktna oseba: Bogán Borbála

Tel: +36 (06) 1-458-1029
e-mail: borbala.bogan@mfa.gov.hu

Glavne odgovornosti držav članic (NO) so:

  • kot nacionalni organi predlagajo predstavnike Odbora za spremljanje in nosijo finančno odgovornost;
  • kot nacionalni nadzorniki so odgovorni za preverjanje izdatkov upravičencev, ki so na njihovem ozemlju;
  • kot člani skupine revizorjev sodelujejo pri aktivnostih revizije in so odgovorni za revizije, ki se izvajajo na njihovem ozemlju.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska