Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

Nacionalni organi (NO)

SLOVENIJA

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Sektor za nacionalne organe in mednarodne zadeve

Kontaktna oseba: Urška Trojar

tel. + 386 (0)1 400 3475
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
e-mail: urska.trojar@gov.si

Nadomestna kontaktna oseba: Vanja Jevremov

tel. + 386 (0)1 400 3148
Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor
e-mail: vanja.jevremov@gov.si

MADŽARSKA

Prime Minister’s Office
State Secretariat for Cohesion Policy
Deputy State Secretariat for International Affairs
H-1072 Budapest, Nagy diófa utca 11.

Kontaktna oseba: Horváth Dóra

Tel: +36-1-795-6077
e-mail: dora.horvath@me.gov.hu

Glavne odgovornosti držav članic (NO) so:

  • kot nacionalni organi predlagajo predstavnike Odbora za spremljanje in nosijo finančno odgovornost;
  • kot nacionalni nadzorniki so odgovorni za preverjanje izdatkov upravičencev, ki so na njihovem ozemlju;
  • kot člani skupine revizorjev sodelujejo pri aktivnostih revizije in so odgovorni za revizije, ki se izvajajo na njihovem ozemlju.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska