Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

Ključni predpisi za evropske strukturne in investicijske sklade (uredbe EU za obdobje 2014-2020)

Slovenska uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega territorialnega sodelovanja za programsko obdobje 2014-2020

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska