Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

Ključni predpisi za evropske strukturne in investicijske sklade (uredbe EU za obdobje 2014-2020)

Slovenska uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega territorialnega sodelovanja za programsko obdobje 2014-2020

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska