Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

SPOROČILA ZA JAVNOST

Na tej strani bodo objavljena sporočila za javnost v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska