Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

ORGAN UPRAVLJANJA (OU)

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Sektor za upravljanje čezmejnih programov

Tanja Rener

Tanja Rener

Vodja Organa upravljanja

Kotnikova 5
1000 Ljubjana
Telefon: +386 (0)1 400 3476
E-mail: tanja.rener@gov.si

XXX

XXX

XXX

Kotnikova 5
1000 Ljubjana
Telefon: +386 (0)1 400 xxx
E-mail: @gov.si

Aleš Mrkela

Aleš Mrkela

Vodja programa

Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor
Telefon: +386 (0)1 400 3158
E-mail: ales.mrkela@gov.si

Robert Fišer

Robert Fišer

Skrbnik za nepravilnosti pri organu upravljanja

Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor
Telefon: +386 (0)1 400 3165
E-mail: robert.fiser@gov.si

Pristojni Organ upravljanja programa je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Organ upravljanja je odgovoren za vodenje programa sodelovanja skladno z načelom dobrega finančnega gospodarjenja. Organ upravljanja neposredno podpira Skupni sekretariat, ki izvaja operativno vodenje celotnega programa.

Čeprav Organ upravljanja nosi celotno odgovornost programa, pa bodo določene horizontalne naloge (zaposlovanje članov SS, vzpostavitev in delovanje informacijskega in nadzornega sistem programa, pravne zadeve) prenesene na posamezne enote Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Glavne odgovornosti organa upravljanja vključujejo:

  • pripravi opis sistema spremljanja in nadzora;
  • vodi sestanke Odbora za spremljanje;
  • podpisuje pogodbe ESRR;
  • odziva se na priporočila revizije, ki so pomembna za vodenje in izvajanje programa;
  • sodeluje v pritožbenih postopkih;
  • omogoča izmenjavo podatkov na ravni programa med sodelujočimi Nacionalnimi organi, Organom za potrjevanje, Revizijskim organom in Evropsko komisijo;
  • posreduje zahtevke za povračilo stroškov Organu za potrjevanje;
  • sestavi izjavo o upravljanju;
  • pripravi spremembe Programa sodelovanja.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska