Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

JAVNI RAZPIS in RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Na tej strani je objavljen javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju.

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Jasmino Litrop in Krisztino Erdős.

Za informacijo si lahko pogledate “offline” predlogo prijavnice (ta dokument ni del uradne razpisne dokumentacije). Prosimo upoštevajte, da lahko prijavnico skupaj z vsemi obveznimi prilogami oddate le v sistemu eMS.

6. rok za oddajo projektnih vlog je 18. junij 2019

0Weeks0Days

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska uporablja orodje za oceno tveganja Arachne.

th[3]

Šesti rok za oddajo projektnih vlog je 18. junij 2019 do 12.00 ure.

Na programu je za šesti rok na razpolago še 7,7% sredstev.

Na 1. prioriteti ni več na razpolago sredstev.

                            Na 2. prioriteti je na razpolago še 1.007.819,14 EUR ESRR.

Peti rok za oddajo projektnih vlog je 29. junij 2018. do 12.00 ure.


Četrti rok za oddajo projektnih vlog je 14. november 2017 do 12.00 ure


Tretji rok za oddajo projektnih vlog je 11. april 2017 do 12.00 ure.Drugi rok za oddajo projektnih vlog je 25. julij 2016 do 12.00 ure.


 

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska