Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

JAVNI RAZPIS in RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Na tej strani je objavljen javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016.

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Jasmino Litrop in Ágnes Gombás.

Za informacijo si lahko pogledate “offline” predlogo prijavnice (ta dokument ni del uradne razpisne dokumentacije). Prosimo upoštevajte, da lahko prijavnico skupaj z vsemi obveznimi prilogami oddate le v sistemu eMS.

5. rok za oddajo projektnih vlog je 29. junij 2018

0Weeks0Days

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska uporablja orodje za oceno tveganja Arachne.

th[3]Peti rok za oddajo projektnih vlog je 29. junij 2018 do 12.00 ure.

Na programu je za peti rok na razpolago še 13,8% sredstev.

Na 1. prioriteti je na razpolago še 296.759,07 EUR ESRR.

                            Na 2. prioriteti je na razpolago še 1.535.381,23 EUR ESRR.


Četrti rok za oddajo projektnih vlog je 14. november 2017 do 12.00 ure.

Na programu je za četrti rok na razpolago še 27% sredstev.

Na 1. prioriteti je na razpolago še 1.360.230,07 EUR ESRR.

Na 2. prioriteti je na razpolago še 2.224.184,23 EUR ESRR.


Tretji rok za oddajo projektnih vlog je 11. april 2017 do 12.00 ure.Drugi rok za oddajo projektnih vlog je 25. julij 2016 do 12.00 ure.


 

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska