Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

JAVNI RAZPIS in RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Na tej strani je objavljen javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju.

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Jasmino Litrop in Ágnes Gombás.

Za informacijo si lahko pogledate “offline” predlogo prijavnice (ta dokument ni del uradne razpisne dokumentacije). Prosimo upoštevajte, da lahko prijavnico skupaj z vsemi obveznimi prilogami oddate le v sistemu eMS.

0Weeks0Days

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska uporablja orodje za oceno tveganja Arachne.

th[3]

Šesti rok za oddajo projektnih vlog je potekel 18. junija 2019.


Peti rok za oddajo projektnih vlog je potekel 29. junija 2018.


Četrti rok za oddajo projektnih vlog je potekel 14. novembra 2017.


Tretji rok za oddajo projektnih vlog je potekel 11. aprila 2017.


Drugi rok za oddajo projektnih vlog je potekel 25. julija 2016.


 Prvi rok za oddajo projektnih vlog je potekel 12. februarja 2016.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska