Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

3. zasedanje Odbora za spremljanje

Tretje zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 5. in 6. decembra 2016 na Mariborskem Pohorju v Sloveniji.

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili z zaključevanjem programa 2007-2013 in izvajanjem programa 2014-2020, o izvajanju promocijskih dejavnosti programa v okviru PS Interreg V-A SI-HU za obdobje 2014-2020 in o mnenjem Evropske Komisije o tem, kaj pomeni rezultatska usmerjenost pri izvajanju programa.

Člani Odbora za spremljanje so se odločili, da projekt ne more biti dvakrat odložen, da ne bodo razpravljali o možnosti spremembe javnega razpisa na tej ampak na naslednji seji Odbora za spremljanje, obravnavali so končno poročilo o izvajanju OP SI-HU 2007-2013, potrdili so drugo verzijo dokumenta Tehnične pomoči (V2) in Letni komunikacijski načrt za leto 2017 za PS Interreg V-A SI-HU za obdobje 2014-2020. Prav tako so se strinjali, da bo na spletni strani programa poleg sklepov seje Odbora za spremljanje v bodoče javno objavljena tudi relevantna dokumentacija s seje.

Člani Odbora za spremljanje niso sprejeli odločitve o projektih, kar pomeni, da niso dosegli soglasja o odobritvi / odložitvi / zavrnitvi / uvrstitvi na rezervni seznam za projekte prispele v okviru drugega roka za oddajo. Odločitev o projektih bo sprejeta na naslednji ad-hoc seji Odbora za spremljanje, ki bo potekala 16. januarja 2017.

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI_3. OzS

Prezentacije_3. Odbor za spremljanje

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska