Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

3. zasedanje Odbora za spremljanje

Tretje zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 5. in 6. decembra 2016 na Mariborskem Pohorju v Sloveniji.

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili z zaključevanjem programa 2007-2013 in izvajanjem programa 2014-2020, o izvajanju promocijskih dejavnosti programa v okviru PS Interreg V-A SI-HU za obdobje 2014-2020 in o mnenjem Evropske Komisije o tem, kaj pomeni rezultatska usmerjenost pri izvajanju programa.

Člani Odbora za spremljanje so se odločili, da projekt ne more biti dvakrat odložen, da ne bodo razpravljali o možnosti spremembe javnega razpisa na tej ampak na naslednji seji Odbora za spremljanje, obravnavali so končno poročilo o izvajanju OP SI-HU 2007-2013, potrdili so drugo verzijo dokumenta Tehnične pomoči (V2) in Letni komunikacijski načrt za leto 2017 za PS Interreg V-A SI-HU za obdobje 2014-2020. Prav tako so se strinjali, da bo na spletni strani programa poleg sklepov seje Odbora za spremljanje v bodoče javno objavljena tudi relevantna dokumentacija s seje.

Člani Odbora za spremljanje niso sprejeli odločitve o projektih, kar pomeni, da niso dosegli soglasja o odobritvi / odložitvi / zavrnitvi / uvrstitvi na rezervni seznam za projekte prispele v okviru drugega roka za oddajo. Odločitev o projektih bo sprejeta na naslednji ad-hoc seji Odbora za spremljanje, ki bo potekala 16. januarja 2017.

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI_3. OzS

Prezentacije_3. Odbor za spremljanje

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska