Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

7. zasedanje Odbora za spremljanje

Sedmo zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 12. novembra 2018 v Mali Nedelji v Sloveniji.

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili s izvajanjem programa 2014-2020 in s stanjem vezanim na zaključevanje OP SI-HU 2007-2013, kakor tudi z novostmi vezanimi na obdobje post 2020 in s stanjem na področju nepravilnosti in revizij. V nadaljevanju so se člani seznanili in potrdili spremembe v postopkovniku Odbora za spremljanje in dokumentu vezanem na projekte tehnične pomoči. Sledila je odločitev glede projektov prispelih v okviru 5. roka. Odobrili so 3 projekte in sprejeli odločitev, da se 8 projektov zavže.

Potrdili so Komunikacijski načrt za leto 2019 in spremembe v projektu v izvajanju e-documenta Pannonica, se seznanili z komunikacijskimi aktivnostmi na programu  in določili za datum zaključka 6. roka za oddajo projektnih vlog, ki bo 18. junija 2019 do 12.00 ure.

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI_7. OzS

Prezentacije iz 7. seje Odbora za spremljanje

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska