Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

7. zasedanje Odbora za spremljanje

Sedmo zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 12. novembra 2018 v Mali Nedelji v Sloveniji.

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili s izvajanjem programa 2014-2020 in s stanjem vezanim na zaključevanje OP SI-HU 2007-2013, kakor tudi z novostmi vezanimi na obdobje post 2020 in s stanjem na področju nepravilnosti in revizij. V nadaljevanju so se člani seznanili in potrdili spremembe v postopkovniku Odbora za spremljanje in dokumentu vezanem na projekte tehnične pomoči. Sledila je odločitev glede projektov prispelih v okviru 5. roka. Odobrili so 3 projekte in sprejeli odločitev, da se 8 projektov zavže.

Potrdili so Komunikacijski načrt za leto 2019 in spremembe v projektu v izvajanju e-documenta Pannonica, se seznanili z komunikacijskimi aktivnostmi na programu  in določili za datum zaključka 6. roka za oddajo projektnih vlog, ki bo 18. junija 2019 do 12.00 ure.

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI_7. OzS

Prezentacije iz 7. seje Odbora za spremljanje

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska