Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

4. zasedanje Odbora za spremljanje

Četrto zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 16. januarja 2017 v Gosztoli na Madžarskem.

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili s postopki akreditacije programe Interreg V-A SI-HU in s stanjem vezanim na zaključevanje OP SI-HU 2007-2013.

Nadaljevali so s postopkom izbora projektov prispelih v okviru 2. roka za oddajo projektnih vlog, ki so jo začeli že v okviru 3. zasedanja Odbora za spremljanje. Odobrili so 5 projektov in sprejeli odločitev, da se 5 projektov odloži, 22 pa zavrne.

Odločili so se, da za naslednji rok za oddajo vlog v okviru PS Interreg V-A SI-HU za obdobje 2014-2020 ne bodo spreminjali izbornega postopka in potrdili naslednji rok za oddajo vlog, ki je 11. april 2017.

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI_4. OzS

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska