Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

4. zasedanje Odbora za spremljanje

Četrto zasedanje Odbora za spremljanje je potekalo 16. januarja 2017 v Gosztoli na Madžarskem.

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili s postopki akreditacije programe Interreg V-A SI-HU in s stanjem vezanim na zaključevanje OP SI-HU 2007-2013.

Nadaljevali so s postopkom izbora projektov prispelih v okviru 2. roka za oddajo projektnih vlog, ki so jo začeli že v okviru 3. zasedanja Odbora za spremljanje. Odobrili so 5 projektov in sprejeli odločitev, da se 5 projektov odloži, 22 pa zavrne.

Odločili so se, da za naslednji rok za oddajo vlog v okviru PS Interreg V-A SI-HU za obdobje 2014-2020 ne bodo spreminjali izbornega postopka in potrdili naslednji rok za oddajo vlog, ki je 11. april 2017.

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

SKLEPI_4. OzS

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska