Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

4a

Nova ustvarjanja

Jurassic Coast World Heritage Site at dawn, Seaton Bay, Dorset,

Novi izzivi

10

Novi skupni uspehi

Organ upravljanja in Skupni sekretariat bodo občasno organizirali delavnice za prijavitelje, ki bodo pokrivale naslednje teme:

  • predstavitev Javnega razpisa ter razpisne dokumentacije
  • upravičenost izdatkov
  • informiranje in obveščanje
  • eMS

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska