Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

Organ upravljanja in Skupni sekretariat bodo občasno organizirali delavnice za prijavitelje, ki bodo pokrivale naslednje teme:

  • predstavitev Javnega razpisa ter razpisne dokumentacije
  • upravičenost izdatkov
  • informiranje in obveščanje
  • eMS

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska